179. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije                            
 
2.         Prijedlog uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2015. godinu     
 
3.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
 3.1.   Prijedlog odluke o proglašenju Dana sjećanja na 20. lipnja 1928. godine (predlagatelj: Branko Hrg, zastupnik u Hrvatskome saboru)  
                   
 3.2.   Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2013. godinu 
                                                                                   
 3.3.   Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu       
                                                                                     
 3.4.    Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2013. godinu      
                                                       
 3.5.    Izvješće o radu Upravnog vijeća Hine za 2013. godinu                    
 
4.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Hrvatskih voda o pokretanju postupka za zaduživanje Hrvatskih voda zajmom Razvojne banke Vijeća Europe za "Projekt zaštite od poplava" te o prihvaćanju "Projekta zaštite od poplava" 
                                                                                                      
5.         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:
  1. Gradu Obrovcu kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
  2. Gradu Donjoj Stubici kod IMPULS-LEASING d.o.o.                          

6.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije                                                                           
 
7.         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje neprijavljenog rada        
 
8.         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine                                                                                        

9.         Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za 2013. godinu, s financijskim pokazateljima                                                                                                        
 
10.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, za lipanj 2014. godine                                                     
 
11.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 1. međunarodnom konferencijom primarne zdravstvene zaštite "Renesansa primarne zdravstvene zaštite" (Opatija, 20. do 23. studenoga 2014. godine)                                 
 
12.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite                                                                                                    
 
13.       Prijedlozi zaključaka u vezi sa:
 
            a)         Zajedničkom izjavom o namjeri suradnje između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Saveznog ministarstva         unutarnjih poslova Savezne Republike Njemačke, Uprava savezne policije na području upravljanja granicom tijekom turističke sezone  
                   
            b)        Standardnim operativnim postupkom između Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske i Uprave Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje o pružanju pomoći letjelicama u slučaju požara na otvorenom prostoru         
                                                                                        
            c)         Programom kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i turizma Republike Azerbajdžana za godine 2014., 2015. i 2016.                                                                                     
            d)        Programom suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za godine 2014. - 2016.                                
 
14.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi sa sigurnošću u prometu stanovnika Komareva
            b)         Damira Kajina, u vezi s naplatom parkinga od strane društva B. Parking d.o.o. na            parkiralištima unutar naselja Barbariga.                                                
 
Zatvoreni dio sjednice 
 
1.       Prijedlog odluke o darovanju vojne opreme (ograničeno)                                       

2.         a)         Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za 2013. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2013. godinu (vrlo tajno) 
b)         Prijedlog odluke o knjiženju otpisa roba, te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva – Ravnateljstva za robne zalihe po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2013. godine (vrlo tajno)     

3.       Nacrt prijedloga odluke o određivanju vrste konzularnog ureda Republike Hrvatske (tajno)                                                                                                       

4.       Nacrti prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)                                                                       

5.         a)         Prijedlog tužbe Vlade Republike Hrvatske protiv Rješenja povjerenika za informiranje
            b)         Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u upravnom sporu tužitelja Vlade Republike Hrvatske protiv Rješenja tuženika povjerenika za informiranje

6.       Kadrovska pitanja

7.       Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 

Dokumenti