1. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog djela sjednice:

1.         Izvješće ministara o izvršenoj primopredaji u ministarstvima (usmeno) 
 
2.         Prijedlog odluke o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske
                                                                                                                                    
3.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske
                                                          
4.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja
 
5.         Prijedlog odluke o pružanju humanitarne pomoći u Siriji i u susjednim zemljama
                                                                                                                                            
6.         Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine:
 
            a)         Ministarstvu unutarnjih poslova, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata
            b)         Ministarstvu zdravlja, za podmirenja troškova osiguravanja zdravstvene skrbi migranata
            c)         Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata
                                                                                                                                        
7.         Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama.
8.         Nacrt prijedloga zakona o uskrati isplate uvećanja plaća po osnovi ostvarenih godina radnog staža, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 
 


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.          Kadrovska pitanja
 
2.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti