112. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica (EU)

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o Registru osoba s invaliditetom

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima opće uporabe (EU)

6.         Prijedlog odluke o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2022. – 2024.

7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na povećanje alokacije Specifičnog cilja 9b1 u okviru Prioritetne osi 8, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ u svrhu provedbe programa za poduzetnike na području Grada Petrinje

8.         Prijedlog odluke o upućivanju žurne pomoći Ukrajini u medicinskim kompletima i opremi 

9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za upućivanje zahtjeva tužitelju Međunarodnog kaznenog suda za otvaranje istrage o situaciji u Ukrajini

10. 
            a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava

            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava

11.       Prijedlog odluke o otvaranju i razvrstavanju pristaništa za plovila Ministarstva unutarnjih poslova u Staroj Gradiški, kao pristanište za potrebe tijela državne uprave oznake P-87

12.       Prijedlog odluke o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti (EU)

13.       Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2021. godinu

14.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad konferencijom „Dublja integracija za jaču Europu“ povodom 25 godina djelovanja Zaklade Hanns Seidel u Republici Hrvatskoj

15.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

            a) Sabine Glasovac, u vezi s partnerskom skrbi u Republici Hrvatskoj

            b) Domagoja Hajdukovića, u vezi s negativnim učincima inflacije

            c) Marijane Petir, u vezi s mjerama pomoći poljoprivrednicima

            d) Domagoja Hajdukovića, u vezi s negativnim demografskim trendovima


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 7. travnja 2022.        
            b)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 11. travnja 2022.                      
            c)         Vijeće za opće poslove (GAC), 12. travnja 2022.                                     
 
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti i Obrazložena mišljenja Europske komisije:

            a)         broj 2021/2259, u vezi s uzgajalištima plavoperajne tune
            b)         broj 2021/2014, u vezi invazivnih stranih vrsta 

3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće 

4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.