122. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

7
.         Nacrt prijedloga zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

8.         a)         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“
            b)         Izvješće o radu Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2021. godinu 

9.         a)         Prijedlog odluke o osiguranju nabave dijela energenata u cilju pouzdane i sigurne opskrbe energijom na teritoriju Republike Hrvatske
            b)         Prijedlog odluke o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske

10.       Prijedlog odluke o nabavi i korištenju robe strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

11.       Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

12.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja Karlovačkoj županiji i HŽ Infrastrukturi d.o.o. za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom „Putevi budućnosti Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb“ i odobrenju Konvencije

13.       Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022.

14.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belom Manastiru za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Donja Dubrava za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Bizovac za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Ražanac za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja

16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2032. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva  18.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Etički kodeks Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

19.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)         Prijedlog zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje (predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati u Hrvatskome saboru)             
            b)         Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. i 2021.

20.       Prijedlog izvješća o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu za potrebe nacionalnih manjina

21.       Prijedlog izvješća o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2021. godinu 

22.       Izvješće o ostvarivanju programa rada i Financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško za 2021. godinu.

                                                                                    
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

             a)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara prometa i  telekomunikacija (TTE Transport, Telecom), 2. i 3. lipnja 2022.              
             b)         Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 3. lipnja 2022.

2.         Prijedlog odluke o implementaciji Mjera odgovora na krize Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora u Republici Hrvatskoj (tajno)

3.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Obrazložena mišljenja Europske komisije:
 
             a)         broj 2020/0188, u vezi s energetskom učinkovitosti
             b)         broj 2021/0430, u vezi s informacijama javnog sektora

4.         a)         Prijedlog za povrat u prijašnje stanje, protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske, protiv Rješenja – davanje odgovora Upravnom sudu
            b)         Upravni spor, protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske, radi poništavanja Rješenja – davanje odgovora Upravnom sudu                                       
 
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće

6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.