128. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (EU)

3.         Nacrt prijedloga zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje

5.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (EU)

7.         Nacrt prijedloga zakona o zdravlju životinja (EU)

8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (EU)

9.        
            a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Finske
            b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Kraljevine Švedske
 
10.       Prijedlog odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2023. – 2025.

11.       Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

12.      
            a)         Prijedlog odluke o usvajanju Programa „Investicijski zajmovi iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“ Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
            b)         Prijedlog odluke o usvajanju Programa „Subvencija kamatne stope iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“ Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

13.      
            a)         Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Marina Cavtat & Resort“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske        
            b)         Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Frapa Resort Medine“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

14.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

15.       Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Stupnik Općini Stupnik, u svrhu izgradnje Poduzetničke zone Stupnik

16.      
            a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Velikoj Gorici za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Malinska-Dubašnica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

17.      
            a)         Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom s petog sastanka Koordinacijskog odbora uspostavljenog Memorandumom o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike
            b)         Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom o resursima Jadranskog mora

18.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta deklaracije iz Lugana

19.       Prijedlog izvješća o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2022.

20.      
            a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o elektroničkim komunikacijama        
            b)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
            c)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

21.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad manifestacijom obilježavanja stote obljetnice djelovanja Saveza Čeha u Republici Hrvatskoj.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće

2.         Kadrovska pitanja