136. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

 
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Inter-američke investicijske korporacije                                                                           
 
2.         Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu                                  
 
3.         a)         Prijedlog programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2019. godinu
            b)         Nacrt prijedloga plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2019. godinu               
 
4.         Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2018. godini                                                                                       
 
5.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu pravosuđa za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2022. godine, za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe smještaja Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu                 
                                  
6.         Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske                                                                   
 
7.         Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste u k.o. Velika Gorica                                                                                                        
 
8.         Prijedlog odluke o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2019. godini                                                                                
 
9.         Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za prvo polugodište 2018.
                                                                                  
10.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
10.1.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)          

10.2.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)   

10.3.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)                                                          

10.4.    Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2017. godinu                                                               

10.5.    Izvješće o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 2017. godinu          

10.6.    Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine                                         
 
11.       Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2017. godinu                                     
 
12.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta izjave predstavnika vlada država članica od 15. siječnja 2019. o pravnim posljedicama presude Suda Europske unije u predmetu Achmea i o zaštiti ulaganja u Europskoj uniji                                          
 
13.       Prijedlog zaključka o provedbi preporuka s Treće sjednice hrvatsko-makedonskog Međuvladinog mješovitog odbora za manjine                                                          
14.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
14.1.    Memorandumom o suglasnosti u području poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Ministarstva lokalne samouprave i okoliša Države Katara                                                                                    
14.2.    Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i visokog obrazovanja Države Katar o suradnji u područjima obrazovanja, visokog obrazovanja i znanosti                                                                                 
14.3.    Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva turizma Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i turizma Narodne Republike Kine o suradnji u području turizma                                                                       
14.4.    potpisivanjem Programa  suradnje  između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u područjima kulture i umjetnosti za razdoblje 2019. - 2021.
14.5.    Izjavom o strateškom partnerstvu između Republike Hrvatske i Republike Albanije                                                                  
 
15.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 24. međunarodnim sajmom gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede "Viroexpo"  2019. godine (Virovitica, 15. do 17. ožujka 2019. godine)  
 
16.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad humanitarnim koncertom "To je tvoja zemlja" (Zagreb, 5. veljače 2019. godine), povodom Svjetskog dana borbe protiv raka i hrvatskog tjedna borbe protiv raka
 
17.        Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske. 


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Verifikacija stajališta za sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 8. siječnja 2019. godine                                                                                                    

2.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti, broj 2018/2264, u vezi s uporabom frekvencijskog pojasa                                              
 
3.         Kadrovska pitanja  

4.        Informacije, pitanja i prijedlozi.