153. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednica:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres   

2.         Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2022. godine  

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (EU)                        
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada (EU)

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (EU)

6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

9.         Nacrt prijedloga zakona o sportu 

10.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini rošarine na energente i električnu energiju

11.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. godine

12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Labinu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. godini za nabavu vojne terenske bolnice

14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnateljici Hrvatskog hidrografskog instituta za sklapanje Podizvoditeljskog ugovora s Institutom za oceanografiju i ribarstvo

15.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sveobuhvatnog sporazuma o zračnom prometu između država članica Udruženja država jugoistočne Azije, i Europske unije i njezinih država članica

16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za kupnju nekretnine za potrebe Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Sloveniji

17.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb

18.       Prijedlog zaključka u vezi s Dvogodišnjim sporazumom o suradnji između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije 2022./2023.

19.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta radnog dogovora između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ureda europskog javnog tužitelja o suradnji i pristupu podacima vezanim za otkrivanje i progon kaznenih djela

20.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2021. godine 

21.       Izvješće o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj u 2019. i 2020

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.              Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

            a)         Vijeće za konkurentnost – unutarnje tržište i industrija (COMPET – Internal Market and Industry), 29. rujna 2022.                                                  
            b)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 30. rujna 2022.                                                       
            c)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 4. listopada 2022.
                                                                                                                                          
2.         Prijedlog za provođenje nadzora zbog nedonošenja provedbenih propisa (pravilnika) za izvršenje odredbi članka 256. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 100/18. i 147/20.) - davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće 

4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu 

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.