171. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (EU)

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (EU)

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (EU)

7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (EU)

9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

10.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, s Nacrtom  konačnog prijedloga zakona (EU)

11.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina (EU) 

12.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u slučaju katastrofa

13.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda

14.       Prijedlog odluke o donošenju Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine 

15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, Državnoj ergeli Đakovo i Lipik za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu za plaćanje obveza po Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji ergele Lipik - Faza I

16.       Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Hrvatskom Caritasu 

17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučka uprava Sisak o sklapanju ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave – Izvođenje radova izgradnje komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku – Faza III

18.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova 

19.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje ugovora za nabavu usluge prilagodbe i migracije aplikativnog sustava CEZIH i pripadajućih podataka sa stare strojne i programske osnovice u Centar dijeljenih usluga te testiranje i paralelni rad postojećeg i novog sustava

20.       Prijedlog rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Gradina 

21.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog odluke o proglašenju 1. ožujka „Danom podizanja svijesti o endometriozi u Hrvatskoj“ (predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora)

22.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Paragvaj o suradnji u području diplomatskog usavršavanja  

23.       Prijedlog zaključka o odobrenju Zapisnika o XXIV. zasjedanju Stalne hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo 

24.       Programski i financijski izvještaj Zaklade „Kultura nova“ za 2021. godinu


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 

1.       Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
  1. Vijeće za konkurentnost – unutarnje tržište i industrija (COMPET - Internal Market and Industry), 1. prosinca 2022.                                                      
  2. Vijeće za konkurentnost – istraživanje i svemir (COMPET – Research and Space), 2. prosinca 2022.                                                                           
  3. Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE Transport, Telecom), u formatu ministara prometa i telekomunikacija, 5. i 6. prosinca 2022.
  4. Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 6. prosinca 2022.
2.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije

3.         Izvještaj o korištenju sredstava iz ugovora, iz Fonda solidarnosti Europske unije, sklopljenih na temelju članka 20. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu ("Narodne novine", broj 62/22.) za listopad 2022.
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće 

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.