196. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                        
 
2.         Informacija o aktivnostima i mjerama potpore Ukrajini
                                                                                                                                                  
3.         Prijedlog zaključka o isticanju zastave Ukrajine                                                     
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini        
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (EU)                                                                                     
 
6.         Prijedlog strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.            
                                                                                                        
7.         Prijedlog programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu                                                               
8.         Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju               
 
9.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o europskoj državi sudionici između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije                  
 
10.       Prijedlog odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i znanosti                          
 
11.       Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO 2025 Osaka                                                                                                                   
12.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Telašćica“ za sklapanje ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta

            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Telašćica“ za sklapanje ugovora o priključenju  
                 
13.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju
                                                                                                                                 
 
14.       Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za pet članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti                         
 
15.       Prijedlozi zaključaka o prihvaćanju:

           a)      Nacrta memoranduma o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Republike Indije o obrambenoj suradnji    

            b)      Nacrta zajedničke izjave o bilateralnoj suradnji između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske    
                           
            c)      Nacrta aneksa I. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj i Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa                                                                                
            d)      Nacrta ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
                     
16.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, za razdoblje listopad – prosinac 2022.                    
 
17.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem:
 
             a)         „26. susreta za Rudija“ u Gornjoj Stubici                                                   
             b)          50. kolonije kipara naivaca Ernestinovo.                                                         
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 

1.         Verifikacija stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 21. veljače 2023.                                                                                                  
2.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije                                                                        
 
3.         Upravni spor, radi poništenja odluke – davanje očitovanja             
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće                                                                                                      
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.