198. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 


Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.          Nacrt prijedloga zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (EU)
                                                                                                                                        
2.         Nacrt prijedloga zakona o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima (EU)
                                                                                                                                        
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                                                                                  

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva (EU)                                       
 
5.         Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti                            
 
6.         Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja prof. dr. sc. Blaženki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 31 zastupnik u Hrvatskome saboru) – davanje očitovanja Hrvatskome saboru)                       
 
7.        Prijedlog odluke o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj                                                                                                     
 
8.         Prijedlog odluke o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala      
 
9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb za sklapanje ugovora za nabavu operacijskog mikroskopa                                  
 
10.       Prijedlog zaključka o sufinanciranju realizacije projekata energetske obnove javnih zgrada odobrenih u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora"              
 
11.       Prijedlog odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2019. godini te dijelom u 2018. godini u Republici Hrvatskoj                                                                                                      
                                                                                                                                 
12.       12.1.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osječko-baranjskoj županiji za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb
            12.2.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Korčuli za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            12.3.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            12.4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Jelenje za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            12.5     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Jelenje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            12.6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Pakoštane za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            12.7.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Matulji za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
            12.8.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Vinodolska općina za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            12.9.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Funtana za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            12.10.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Cestica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            12.11.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Rešetari za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            12.12.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Općini Medulin za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka         

13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti predstavniku Republike Hrvatske u Odboru za raspodjelu financijske imovine i obveza bivše SFRJ iz Aneksa C Ugovora o pitanjima sukcesije, za sudjelovanje Republike Hrvatske u raspodjeli sredstava Adria Bank AG u likvidaciji, Wien, položenih kod Općinskog suda u Beču                                         
 
14.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga sporazuma o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike                                    
 
15.       Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina u k.o. Brodski Varoš i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnina u k.o. Brodski Varoš                                                                     

16.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za listopad 2019. godine.                                             Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                           

1.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
  
2.         Kadrovska pitanja  
 
3.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti