2. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Nacrt prijedloga zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (EU)

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o audiovizualnim djelatnostima

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (EU)

4. Prijedlog nacionalnog plana Republike Hrvatske za provedbu Pakta o civilnoj Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)

5. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Brinje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
    b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Viškovo za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

6. Prijedlog zaključka o Informaciji o pripremama Republike Hrvatske za sudjelovanje na 112. zasjedanju Međunarodne konferencije rada

7. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalno vijeće

8. Godišnje izvješće o radu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2023. godinu

9. Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2022. godinu - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

10. Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2022. godinu - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

11. Izvješće o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2023. godinu i Izvješće o radu Povjerenstva za rad po pritužbama od 1. siječnja 2024. do 28. veljače 2024. godine - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

12. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 58. međunarodnom smotrom folklora „Đakovački vezovi“.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
1.1.   Vijeće za konkurentnost (istraživanje i svemir) (COMPET - Research and Space), 23. svibnja 2024. - verifikacija stajališta
1.2.   Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET - Internal Market and Industry), 24. svibnja 2024.
1.3.   Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 27. svibnja 2024.
1.4.   Vijeće za vanjske poslove (FAC), 27. svibnja 2024.
1.5.   Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), 28. svibnja 2024.
1.6.   Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 30. svibnja 2024.

2. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

3. Kadrovska pitanja

4. Informacije, pitanja i prijedlozi.