224. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.           Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres  

2.           Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

3.           Nacrt konačnog prijedloga zakona o osobnoj asistenciji 

4.           Nacrt prijedloga zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju

5.           Nacrt prijedloga zakona o Nagradi „Ivan Filipović“ 

6.           Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih 

7.           Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025. 

8.           Prijedlog odluke o potpori održavanju ljetne škole u Republici Hrvatskoj za djecu ukrajinskih branitelja u 2023. godini 

9.           Prijedlog odluke o prihvaćanju Prijedloga sporazuma o financiranju adaptacije i opremanja stacionarnih objekata Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot Popovača, radi obavljanja djelatnosti dječje i adolescentne psihijatrije na lokaciji Ravnik 

10.         Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sufinanciranje troškova organizacije Svjetskog atletskog prvenstva u krosu, Medulin i Pula 2024

11.         Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC1 – ulica Marijana Celjaka u Gradu Sisku, Sisačko-moslavačka županija 

12.         Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje ceste na pravcu Popovac-Kneževo-Sárok (Mađarska) u Općini Popovac, Osječko-baranjska županija i Projektom izgradnje ceste na pravcu Gotalovo-Zákány (Mađarska) u Općini Gola, Koprivničko-križevačka županija 

13.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o rekonstrukciji mosta Dvor (Republika Hrvatska) - Novi Grad (Bosna i Hercegovina) na DC6 (RH)/M4 (BiH)  

14.         Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

15.         Prijedlog uredbe o Popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (EU) 

16.         Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Gruzije o gospodarskoj suradnji  

17.         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

18.         Prijedlog zaključka u vezi s Okvirnim dogovorom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Republike Kosova u vezi provedbe zajedničkih aktivnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske i Sigurnosnih snaga Republike Kosova

19.         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu

20.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

              a)           Prijedlog zakona o dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (predlagateljica: Marija Selak Raspudić, zastupnica u Hrvatskome saboru)
              b)           Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doplatku za djecu (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta u Hrvatskome saboru)  

21.         Prijedlog izvješća o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2022. godinu, s financijskim pokazateljima 

22.         Izvješće o radu i razvoju državne informacijske infrastrukture za 2022. godinu 

23.         Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:

              a)           manifestacijom predstavljanja Sinjske alke u Beču                                            
              b)           obilježavanjem 70. obljetnice osnutka Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „lvan Vučetić“ 

24.         Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Dragane Jeckov, u vezi s reguliranjem sustava dječjeg doplatka 


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.      Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

          a)     Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 8. i 9. lipnja 2023.                  

          b)     Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social), 12. lipnja 2023.

          c)     Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 13. lipnja 2023.

 2.      a)           Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha s Izvješćem o upravljanju za 2022. godinu (vrlo tajno)
          
           b)           Prijedlog odluke o otpisu robe i rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2022. (vrlo tajno)

3.       Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće

4.       Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023., za mjesec svibanj 2023.

5.       Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

6.       a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

          b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu 

7.       Kadrovska pitanja

8.       Informacije, pitanja i prijedlozi