233. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.    Informacija o završetku provedbe projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije 

2.    Izvješće o turističkom prometu od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. 

3.    Nacrt prijedloga zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor

4.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

5.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin

6.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih 

7.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

8.    Prijedlog odluke o proglašenju sportskih građevina od nacionalnog interesa 

9.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2027. za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“

10.  Prijedlog odluke o pružanju pomoći iz strateških robnih zaliha za potrebe opskrbe stanovništva poplavljenih područja  

11.  Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade  Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prekograničnoj suradnji u pružanju hitne zdravstvene zaštite 

12.  Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kneževine Andore o mobilnosti mladih 

13.  Prijedlog odluke o doprinosu Republike Hrvatske za NATO Paket za izgradnju obrambenih kapaciteta Bosne i Hercegovine 

14.  Prijedlog zaključka u vezi pružanja financijske pomoći u troškovima sanacije krovišta na nekretnini u kojoj se održava Državna stočarska izložba 

15.  Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu 

16.  Izvješće Agencije za lijekove i medicinske proizvode o izvršenju Poslovnog plana za 2022. godinu.                                                                                                               
 

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

1.   Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 10. srpnja 2023.  

2.   Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije  

3.   Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno) 

4.   Prijedlog odluke o dopunama Odluke o podmirenju troškova postupaka 

5.   Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće 

6.   Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023., za mjesec lipanj 2023.

7.   Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

8. 
      a)   Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

      b)   Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

9.    Kadrovska pitanja

10   Informacije, pitanja i prijedlozi