239. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. 
          a)        Izvješće o preliminarnoj procjeni šteta izazvanih olujnim nevremenom u Republici Hrvatskoj i trenutačnom stanju na terenu

          b)        Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu radi saniranja posljedica nevremena

2.       a)         Prijedlog odluke o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim tijelima

          b)         Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o umanjenju plaće i dodataka na plaću državnim službenicima i namještenicima za vrijeme sudjelovanja u štrajku

3.       Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

4.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (EU)

5.       Prijedlog odluke o donošenju Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje

6.       Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini 

7.       Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova režija za korisnike privremenog stambenog zbrinjavanja 

8.       Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.

9.       Prijedlog odluke o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

10.     Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu

11.     Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog akcijskog plana za provedbu preporuke Vijeća Europske unije o uspostavi europskog jamstva za djecu (EU)

12.     Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u sedmom povećanju upisanog kapitala Razvojne banke Vijeća Europe

13.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Državnoj školi za javnu upravu za sklapanje ugovora o nabavi usluge treninga trenera i članova Državne škole za javnu upravu za korištenje platforme, provedbe pilot programa i produkcije

14.     Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sufinanciranje troškova organizacije međunarodnog ekipnog natjecanja u muškom tenisu DAVIS CUP 2023., Split 

15.     Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta dogovora o zajedničkom vođenju obrade podataka u pogledu obrade osobnih podataka u kontekstu Informacijskog sustava za odgovorno nabavljanje minerala (ReMIS)

16.     Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Inter-američke banke za razvoj i Ministarstva financija Republike Hrvatske

17.     Prijedlog zaključka o potpori sportskom timu ukrajinskih branitelja s invaliditetom u svrhu provedbe pripremnih sportskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj u 2023. godini za sudjelovanje na međunarodnom sportskom natjecanju Invictus Games

18.     Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu  

19.     Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi 

20.     Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske 

21.     Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

         a)         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o strancima (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru)                                 
         b)         Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2022. godine
      
         c)         Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu                                                                
         d)         Poslovnik o načinu rada Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

         e)         Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. godinu

22.     Izvješće Republike Hrvatske prema Fakultativnom protokolu uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji

23.     Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje izvoza za 2022. godinu

24.     Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

          a)    Martine Vlašić Iljkić, u vezi s brojem zaposlenih osoba s invaliditetom
          b)    Domagoja Hajdukovića, u vezi s obranom od poplava 

 

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

1.       Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće 

2.       Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće 

3.       Kadrovska pitanja

4.       Informacije, pitanja i prijedlozi