248. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.     Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.     Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 

3.     Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima

4.     Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

5.     Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

6.     Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

7.     Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (EU)

8.     Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu

9.     Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (EU)

10.   Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

11.   Prijedlog protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

12.
        a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Varaždinu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

        b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Stankovci za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

13.    Prijedlog odluke o pružanju žurne pomoći u speleološkom spašavanju Republici Turskoj

14.    Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije dionica županijske ceste ŽC5167 na području općina Udbina i Donji Lapac u Ličko-senjskoj županiji 

15.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Velebit“ za sklapanje Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju projekta „Revitalizacija uvale Zavratnica - zaštićenog krajobraza  i NATURA 2000 područja u Parku prirode Velebit“

16.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. i 2025. godini, za provođenje ugovora za uslugu izrade II. nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske

17.    Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 

18.    Prijedlog uredbe o objavi Izmjene i dopune Dodatka A iz lipnja 2022. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

19.    Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i MASHAV-a – Izraelske agencije za međunarodnu razvojnu suradnju, Ministarstvo vanjskih poslova, o suradnji za razvoj zajedničkih zemalja primateljica 

20.    Godišnje izvješće Savjeta za nacionalne manjine o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu

21.    Izvještaj o radu Agencije za obalni linijski pomorski promet za 2022. godinu 

22.    Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad kampanjom „stopAgeism“ 

23.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

         a)   Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2022. godinu 

         b)   Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2022. godinu.


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.    Prijedlozi odgovora na pisma službene obavijesti i obrazložena mišljenja Europske komisije

a)         broj 2023/2053 u vezi sa zračnim prometom
b)         broj 2023/2044 u vezi s emisijama onečišćujućih tvari
c)         broj 2022/2164 u vezi s energetskom unijom
d)         broj 2021/2225, u vezi s  prostornim planovima morskog područja
e)         broj 2021/0051, u vezi s unutarnjim tržištem električne energije

2.    Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije

3.    Nacrti prijedloga odluka o osnivanju veleposlanstava (tajno)

4.    Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće

5.    Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023., za mjesec kolovoz

6.    Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće

7.    Kadrovska pitanja

8.    Informacije, pitanja i prijedlozi