252. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je održala telefonsku sjednicu (252. po redu) sa sljedećim točkama dnevnog reda:
 

1.            Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

2.            Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

3.            Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2022. godini

4.            Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:

a)            Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

b)            Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima

c)            Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit