257. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.     Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.     Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 

3.     Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

4.     Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama

5.     Prijedlog zaključka u vezi s energetskom obnovom obiteljskih kuća i višestambenih zgrada na području Republike Hrvatske

6.     Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2030. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2024. godine 

7.     Prijedlog odluke o prodajnim objektima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na dan blagdana 1. studenoga 2023. - Svi sveti 

8.     Prijedlog odluke o davanju Lučkoj upravi Zadar na privremeno gospodarsko korištenje lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – Marina Zadar i pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar  

9.    
       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Preko za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb 
       b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Jakovlje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
       c)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Klinča Sela za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
       d)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Viljevo za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak


10.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretninama u Puli i Raši te suvlasništva na nekretnini u Novigradu s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Istarsku županiju, bez naknade

11.     Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

12.     Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o provedbi potpore za kompenzaciju rasta troškova za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe industrijskim i ostalim poslovnim potrošačima toplinske energije 

13.     Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2022. godinu

14.     Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
              a)         Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2022. godini
              b)        Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2022. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2022. godinu  
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.        Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
          a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 19. i 20. listopada 2023.
          b)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 23. i 24. listopada 2023.     
          c)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 23. listopada 2023.                  
          d)         Vijeće za opće poslove (GAC), 24. listopada 2023.

2.      Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na pitanja Suda Europske unije 

3.      Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zatvaranje Konzulata (ograničeno)

4.      Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi