262. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 

1.    Prijedlog uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja        

2.    Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, u Općini Nerežišća, na otoku Braču                    

3.   a)  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Pomer 
       b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Rovinj                                            

4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije                                

5.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka               

6.    Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid 
                                     
7.     Prijedlog odluke o pokretanju postupka za iskazivanje interesa za realizaciju razvojnog projekta MUZIL na lokaciji poluotoka Muzil, Grad Pula             

8.    Prijedlog odluke o prijenosu prostora u vojarni Tuškanac na upravljanje Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost i iseljenju iz kompleksa Ministarstva obrane         

9.    Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika                                         

10.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Splitu za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar                                       

11.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju državnog jamstva u korist OTP banke Hrvatska d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, radi financiranja izgradnje Jedinice pedijatrijske djelatnosti - dogradnja zgrade Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica                  

12.    Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za prijavu kandidata za člana Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja        

13.    Prijedlog odluke o traženju međunarodne pomoći za organizaciju prihvata migranata
                                                
14.    Prijedlog zaključka u vezi s memorandumima o suglasnosti u vezi s pružanjem potpore zemlje domaćina za provedbu NATO operacija/vježbi, sudionikom kojih je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske postalo potpisivanjem nota o pristupu      

15.    a)    Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području turizma
          b)    Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u području turizma                 

16.    Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje dr. sc. Mirele Holy, u vezi s najmom zemljišta i nekretnina u mjestu Voloder od strane udruge Županijska podružnica branitelji Hrvatske Sisačko-moslavačke županije.                    

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 

1.     Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

         a)   Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 22. listopada 2015. godine
         b)   Vijeće za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC-Development), 26. listopada 2015. godine                               
         c)    Vijeće za okoliš (ENVI), 26. listopada 2015. godine                     

2.    Prijedlog odluke o davanju mišljenja nadležnom državnom odvjetništvu o zahtjevu tužitelja, za rješavanje spora pred međunarodnom arbitražom u Beču
                                   
3.    Kadrovska pitanja

4.    Informacije, pitanja i prijedlozi.


 

Dokumenti