267. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:                
                                                            
1.    Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona 

3.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

4.    Nacrt prijedloga zakona o dostavi sudskih pismena 

5.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji 

6.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o državnim službenicima

7.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama

8.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (EU) 

9.    Nacrt prijedloga zakona o minimalnom globalnom porezu na dobit, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 

10.  Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (EU) 

11.  Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipta o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza 

12.  Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Cipra o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

13.  Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Hrvatskom Caritasu

14.  Prijedlog odluke o donošenju Programa državne potpore proizvođačima svinja većih  klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge

15.  Prijedlog odluke o jednokratnoj mjeri pomoći za nabavu svinjskih polovica subjektima pogođenim provedbom mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge 

16.
       a)         Prijedlog odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

       b)         Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala 

17.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini za nabavu streljiva putem Europske obrambene agencije

18.  Prijedlog zaključka o sufinanciranju sanacije spomen-obilježja Pieta Croatica na  pročelju crkve Sveta Mati Slobode u Zagrebu

19.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Parkprirode Vransko jezero za sklapanje Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju

20.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom odboru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za odlučivanje o sklapanju pravnih poslova u okviru Programa ulaganja Modernizacijskog fonda

21.  Prijedlog odluke o stjecanju poslovnog udjela društva Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb 

22.  Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o ustupu tražbina radnika društva DALMACIJAVINO d.d. „u stečaju“ kao stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda prema stečajnom dužniku DALMACIJAVINO d.d. „u stečaju“

23. 
        a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Posebnog upravnog područja Hong Konga Narodne Republike Kine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu
        b)         Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Posebnog upravnog područja Hong Konga Narodne Republike Kine o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

24.   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Etički kodeks policijskih službenika 

25.
        a)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o partnerstvu vezanom uz Nacionalne frankofonske inicijative (2023. - 2026.) između Međunarodne organizacije Frankofonije i Republike Hrvatske
        b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južne Australije o suradnji
        c)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o utvrđivanju sljedništva pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj
        d)         Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta ministarske deklaracije iz Portoroža

26.
        a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju 
        b)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

27.   Prijedlog godišnjeg izvješća o državnim potporama za 2022. godinu 

28.   Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2022. godinu

29.   Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2022. 

30.   Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad: 
       a)         obilježavanjem 25. godišnjice programa transplantacije organa u Kliničkoj bolnici Merkur 
       b)         obilježavanjem 100 godina rada Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Katedre za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu                                                                                                        
       c)         XXIV. nacionalnim savjetovanjem o gospodarstvu i poduzetništvu 

31.   Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:           
        a)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Željko Sačić, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                       
        b)         Prijedlog zaključka o pokretanju postupka pregovora o izmjenama Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru).                                                      
  


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 

1.    Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: 
       a)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 30. studenoga 2023.  
       b)         Vijeće za opće poslove u formatu ministara kohezije (GAC Cohesion), 30. studenoga 2023.                                                                                      
       c)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara prometa i telekomunikacija (TTE Transport, Telecom), 4. i 5. prosinca 2023.     
       d)        Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 4. i 5. prosinca 2023.

2.    Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. - usmeno izvješće

3.    Kadrovska pitanja

4.    Informacije, pitanja i prijedlozi.