27. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice


1.         Prijedlog odluke o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2017. – 2019.                                                                                                          
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                           
 
3.         Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu Križevačke eparhije       
 
4.         Prijedlog uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite                                 
 
5.         Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja                                                      
 
6.         Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske s Ministarstva obrane na Ministarstvo hrvatskih branitelja                  
 
7.         Prijedlog odluke o prodaji strateških robnih zaliha ulja za loženje srednjeg do 1% S
                                                                                                                                   
8.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita                                                                                                              
9.          Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju projekta e-Poslovanje       
 
10.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju društvenog doma u Gatu 
                                                                                                                                         
11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru
                                      
12.       Izvješće o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u Republici Hrvatskoj u 2015. godini        
 
13.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, za siječanj 2017. godine                                       
 
14.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
           
14.1.    Ivane Ninčević-Lesandrić, u vezi s radom sportskih inspekcija na terenu, te    izradom Nacionalne strategije za sport                                                        
14.2.     Branka Hrga, u vezi s izmjenom Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima  financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje  provode udruge                                                                                         
14.3.    Tomislava Panenića, u vezi s poduzetim aktivnostima Ministarstva vanjskih i europskih poslova po pitanju zagađenja u Slavonskom Brodu uzrokovanog radom Rafinerije nafte Brod                                                                                  
14.4.    Kažimira Varde, u vezi s ukidanjem doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje umirovljenicima                                                                          
14.5.    Joška Klisovića, u vezi sa Zahtjevom Bosne i Hercegovine za reviziju presude za genocid, te zaštitom hrvatskih nacionalnih interesa u slučaju produbljivanja krize u Bosni i Hercegovini                                                            
14.6.   Željka Lenarta, u vezi s privatizacijom društva Petrokemija d.d., Kutina   
14.7.    Peđe Grbina, u vezi s imenovanjima posebnih savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske i članova Vlade Republike Hrvatske.     
 


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice


1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 27. i 28. ožujka 2017. godine                                                                                   
 
2.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                                      
 
3.         Kadrovska pitanja
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.