277. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (EU)

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (EU)

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

5. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

6. Prijedlog odluke o osnovici za izračun inkluzivnog dodatka

7. Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2024.- 2027.

8. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2026. godine

9. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za ovisnosti i ponašajne ovisnosti

10. Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći civilnom stanovništvu Gaze donacijom pšeničnog brašna

11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske

12. a)      Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju prethodne suglasnosti za izmjenu državnog jamstva u korist komercijalnih banaka za kreditno zaduženje društva Hrvatska elektroprivreda d.d., radi financiranja osiguranja zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske
      b)      Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za izmjenu državnog jamstva u korist komercijalnih banaka za kreditno zaduženje društva Hrvatska elektroprivreda d.d., radi osiguranja nabave dijela energenata u cilju pouzdane i sigurne opskrbe energijom na teritoriju Republike Hrvatske

13. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

14. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi sustava za potporu temeljnim procesima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i sustava „e-Savjetnik“ te unaprijeđenog profiliranja

15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Hrvatskog zavoda za socijalni rad

16. Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu

17. a)    Prijedlog programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2024. godinu
      b)    Nacrt prijedloga plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2024. godinu

18. Izvješće o vladavini prava u Republici Hrvatskoj za potrebe izrade Godišnjeg izvješća Europske komisije o vladavini prava u državama članicama Europske unije

19. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“ iz okvirnog zajma.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1. Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 16. siječnja 2024.

2. Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:
    a)  broj 2023/2159,u vezi s označivanjem guma
    b)  broj 2019/0203, u vezi s kaznenim postupcima

3. Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - usmeno izvješće

4. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023., za mjesec prosinac 2023.  - usmeno izvješće

5. Kadrovska pitanja

6. Informacije, pitanja i prijedlozi.