283. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Nacrt prijedloga zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (EU)

3. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre, izmjeni Uredbe (EU) 2017/1369 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Malezije, s druge strane

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Tajlanda, s druge strane

6. Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge

7. Prijedlog zaključka o povećanju sigurnosti opskrbe plinom izgradnjom plinovoda Bosiljevo - Sisak - Kozarac i plinovoda Lučko - Zabok

8. a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Jadrolinija, Rijeka za dugoročno kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, u svrhu financiranja kupnje brzog putničkog broda „Danica“
    b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Jadrolinija, Rijeka za dugoročno kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, u svrhu financiranja kupnje brzog putničkog broda „Kata“

9. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje Aneksa Ugovoru o izvođenju radova rekonstrukcije instalacija u poslovnoj zgradi u Petrinji - zgradi Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja

10. Prijedlog odluke o pružanju pomoći Republici Azerbajdžanu

11. Prijedlog odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

12. Prijedlog uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

13. Prijedlog uredbe o uređenju zakupa na dijelovima kampa u vlasništvu Republike Hrvatske

14. Prijedlog uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja

15. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 33. godišnjice početka Domovinskog rata

16. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog odluke o proglašenju drugog tjedna u rujnu „Nacionalnim tjednom prevencije suicida i depresije“ (predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora).

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. a)         Prijedlog odgovora Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u vezi sa zahtjevom tužitelja EVN Croatia Plin d.o.o. iz Zagreba, kojeg zastupa Odvjetničko društvo Borić & Partneri d.o.o., za ocjenu zakonitosti Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki („Narodne novine“, broj 49/12.)
    b)         Prijedlog odgovora Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u vezi sa zahtjevom tužitelja EVN Croatia Plin d.o.o. iz Zagreba, kojeg zastupa Odvjetničko društvo Borić & Partneri d.o.o., za ocjenu zakonitosti Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki („Narodne novine“, broj 49/12.)

2. Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - usmeno izvješće

3. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023., za mjesec siječanj 2024.

4. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. - usmeno izvješće

5. Kadrovska pitanja

6. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti