294. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Prijedlog uredbe o plaćama u Državnom uredu za reviziju

3. Prijedlog nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2024. do 2027. godine

4. Prijedlog akcijskog plana za prevenciju debljine 2024. - 2027.

5. a)         Prijedlog programa državne potpore za proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva
    b)         Prijedlog programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini
    c)         Prijedlog programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala
    d)         Prijedlog programa državne potpore za kompenzaciju smanjene vrijednosti tovnih svinja isporučenih na klanje iz zone ograničenja III uslijed primjene posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge
    e)         Prijedlog programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2024. godinu

6. Prijedlog programa potpore za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih i/ili privremeno oduzetih domaćih životinja za razdoblje od 2024. do 2026. godine

7. Prijedlog programa Obrtna sredstva SP ZPP

8. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (EU)

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora o financiranju izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta Postrojenje za energetsku oporabu goriva iz otpada i prosušenog mulja na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije „Bikarac“

10. Prijedlog odluke o potvrđivanju identificiranih kritičnih infrastruktura

11. Prijedlog procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku

12. Prijedlog odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor

13. Prijedlog odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

14. Prijedlog odluke o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora

15. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Organizacije za zajedničku suradnju u području naoružanja o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

16. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Meksičkih Država o suradnji u području diplomatskog usavršavanja

17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta javnog poziva za predlaganje kandidata za jednog člana Vijeća za elektroničke medije

18. Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad: 
a)        kongresom „Multidisciplinarni pristup u skrbi za djecu rane i predškolske dobi“
b)        održavanjem 3. aeromitinga AIRVG na Međunarodnoj zračnoj luci dr. Franjo Tuđman
c)        Prstenovim poslovnim forumom Zagreb 2024
d)        svečanom Akademijom povodom Dana Hrvatske obrtničke komore.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlog odluke o određivanju prioritetne infrastrukture i područja visoke vrijednosti (tajno)

2. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: 
a)         Vijeće za okoliš (ENVI), 25. ožujka 2024.
b)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 26. ožujka 2024.

3. Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije: 
a)         broj 2024/0062, u vezi sa zapošljavanjem
b)         broj 2024/0063, u vezi s  radijskom opremom
c)         broj 2024/0064, u vezi sa smanjenjem emisija
d)         broj 2024/0065, u vezi s trgovanjem emisijama

4. Kadrovska pitanja

5. Informacije, pitanja i prijedlozi.