299. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. a)         Prijedlog programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024. godinu
    b)         Prijedlog programa kompenzacijske mjere potpore depopuliranim područjima za 2024. godinu

3. Prijedlog programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu

4. Prijedlog odluke o privremenom sufinanciranju projekata vodno-komunalnog sektora odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i modelu financiranja novih projekata u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. tijekom 2024. godine

5. a)     Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva nabavom tehnoloških rješenja i potrebne opreme izolatora za izradu parenteralnih pripravaka - Grupa 1 - Robotizirani sustav za potpuno automatsku pripremu parenteralnih pripravaka
    b)     Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva nabavom tehnoloških rješenja i potrebne opreme izolatora za izradu parenteralnih pripravaka - Grupa 3 - farmaceutski izolatori s dva radna mjesta za pripremu parenteralnih pripravaka

6. Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći civilnom stanovništvu Republike Sudana

7. Prijedlog odluke o potpori sudjelovanju djece iz Janjeva, Republika Kosovo u „Maloj školi hrvatskoga jezika i kulture“ u 2024. godini

8. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena Programa „Subvencija kamatne stope iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“ Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

9. Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalne kontaktne točke za odgovorno poslovno ponašanje sukladno Smjernicama za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)

10. a)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Samoboru za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
      b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Karlovcu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

11. Prijedlog odluke o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti

12. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Pojačanog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane

13. Prijedlog odluke o imenovanju agenta Republike Hrvatske u postupku rješavanja spora pred Vijećem Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva koji je protiv Republike Hrvatske pokrenula Ruska Federacija

14. Prijedlog uredbe o pripajanju Muzejsko-memorijalnog centra Dražen Petrović Hrvatskom športskom muzeju

15. Prijedlog uredbe o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine

16. Prijedlog uredbe o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

17. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Sultanata Omana o političkim konzultacijama

18. Izvješće o provedbi Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu za 2023. godinu

19. Izvješće Republike Hrvatske o mjerama poduzetim s ciljem ispunjavanja obveza iz Međunarodne konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka

20. Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - usmeno izvješće.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 12. travnja 2024.

2. Prijedlog o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za pitku vodu iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)

3. a)         Prijedlog nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa (ograničeno)
    b)         Prijedlog nacionalnog programa kontrole kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa (ograničeno)

4. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće

5. Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu

6. Informacije, pitanja i prijedlozi.