302. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Prijedlog akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske do 2027. (EU)

3. Prijedlog odluke o provedbi Odluke br. 1104/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravilima za pristup javno reguliranoj usluzi koju pruža globalni navigacijski satelitski sustav uspostavljen u sklopu programa Galileo (EU)

4. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Primorsko-goranskoj županiji za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
    b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Legrad za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
    c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Đelekovec za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

5. Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Raba i Općinskog vijeća Općine Otok, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gospića te općinskog načelnika Općine Raša

6. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (EU)

7. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva ekonomije, razvoja i turizma Republike Čile o suradnji u području turizma

8. Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu

9. Godišnji izvještaj o radu i poslovanju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za 2023.

10. Izvješće o ostvarivanju programa rada i financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško za 2023. godinu.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 29. travnja 2024.

2. Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije

3. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće

4. Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu

5. Kadrovska pitanja

6. Informacije, pitanja i prijedlozi.