51. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
                                                  
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         Informacija o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija 

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (EU)

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (EU)   
 
7.         a)         Prijedlog odluke o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

           b)        Prijedlog zaključka o zaduženju Hrvatske radiotelevizije da otpiše potraživanja nastala po osnovi RTV pristojbe obveznicima stradalim u potresu čiji su objekti pretrpjeli štetu i/ili za one za koje je osiguran privremeni zamjenski smještaj na potresom pogođenim područjima

            c)         Prijedlog zaključka o produženju korištenja autoceste A11 Zagreb-Sisak bez plaćanja cestarine do 1. srpnja 2021.

            d)        Prijedlog zaključka o produženju besplatnog prijevoza vlakom za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije i predstavnike službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta                                          
 
8.         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.               
 
9.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine                                                            
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na tekst i ovlaštenju za potpisivanje ugovora o završetku gradnje broda za prijevoz automobila i kamiona Gradnja br. 514 s društvom 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka                                                                             
 
11.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje za izgradnju broda Nov. 101 čiju je gradnju ugovorilo društvo MKM Yachts d.o.o., Rijeka

12.       Prijedlog odluke o određivanju nadležnog tijela za sigurnost opskrbe električnom energijom (EU)

13.       Prijedlog odluke o prijenosu u vlasništvo Sveučilištu u Zadru nekretnine označene kao k.č.br. 131/2 zgr., k.o. Molat - dio bivše vojarne „Molat“, u svrhu rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene gospodarskog objekta u Sveučilišni kampus na otoku Molatu radi provođenja programa „Arhipelogos“

14.       a)         Prijedlog odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora
            b)         Prijedlog odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora                                      
 
15.       Prijedlog odluke o mjerama i aktivnostima za podizanje nacionalnih sposobnosti pravovremenog otkrivanja i zaštite od državno sponzoriranih kibernetičkih napada, Advanced Persistent Threat (APT) kampanja te drugih kibernetičkih ugroza

16.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Karlovcu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Kutini za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja dječjeg vrtića u Kutini“
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Kutini za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za financiranje kapitalnih projekata
            d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Komiži za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            e)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Matulji za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                                                     
           
17.        Prijedlog odluke o izmjeni naziva Moderne galerije u Nacionalni muzej moderne umjetnosti

18.        Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o kulturnoj suradnji                                                                
 
19.        Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom o suradnji na području stripa između Ministrice kulture i medija Republike Hrvatske i Ministrice kulture Francuske Republike, Ministra europskih i vanjskih poslova Francuske Republike                   
 
20.        Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske i Europske investicijske banke o jačanju suradnje kroz razvoj zajedničkih aktivnosti.                                                                   
                                   
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:
           
            a)         broj 2021/0049, u vezi s elektroničkim komunikacijama
            b)         broj 2021/0050, u vezi s kreditnim institucijama
            c)         broj 2021/0051, u vezi s tržištem električne energije

2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu                                       
 
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.