6. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

2.         Prijedlog odluke o izradi operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2024. - 2028.

3.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta deklaracije sa sastanka na vrhu Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi

4.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pridruživanje Republike Hrvatske Međunarodnoj koaliciji za povratak ukrajinske djece

5.         Prijedlog odluke o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske

6.         Prijedlog odluke o davanju koncesije za korištenje benzinskih postaja na pomorskom dobru

7.         Prijedlog zaključka u vezi s uređenjem imovinsko-pravnih odnosa radi gospodarskog korištenja pomorskog dobra

8.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnim učincima sudskih prodaja brodova

9.         Prijedlog odluke o dodjeli novčane nagrade redatelju i producentima filma „Čovjek koji nije mogao šutjeti“ za doprinos promidžbi i međunarodnoj vidljivosti Republike Hrvatske

10.       a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava

11.       a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o predfinanciranju i najmu između društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i EUROFIMA - Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, za financiranje obnove lokomotiva i vlakova
            b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o predfinanciranju i najmu između društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i EUROFIMA - Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, za financiranje ulaganja u objekte za održavanje željezničkih vozila

12.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod Europske investicijske banke
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Poreču za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

13.       13.1.    Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
            13.2.    Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva
            13.3.    Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih
            13.4.    Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva demografije i useljeništva 
            13.5.    Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije
            13.6.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
            13.7.    Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

14.       Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - usmeno izvješće

15.       Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023. za razdoblje studeni 2023. - travanj 2024.

16.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 19. konvencijom hrvatskih izvoznika i 17. dodjelom nagrada „Zlatni ključ“ najboljim izvoznicima u 2023. godini.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 13. i 14. lipnja 2024.
b)         Vijeće za okoliš (ENVI), 17. lipnja 2024.
c)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara prometa (TTE Transport), 18. lipnja 2024.
d)         Vijeće za opće poslove u formatu ministara kohezije (GAC Cohesion), 18. lipnja 2024.

2.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu

3.         Kadrovska pitanja

4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.