65. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode na području Požeško-slavonske županije

4.         Prijedlog odluke o pomoći poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na područjima u Požeško-slavonskoj županiji za 2021. godinu

5.         a)         Prijedlog zaključka o sanaciji školskih ustanova na području Požeško-slavonske županije
            b)         Prijedlog zaključka o sanaciji objekata pravosudnih tijela na području Požeško-slavonske županije
            c)         Prijedlog zaključka u vezi s aktivnostima i projektima obrane od poplava na području Požeško-slavonske županije
            d)         Prijedlog zaključka o uklanjanju posljedica štete zbog prirodne nepogode u vojarni "123. brigade Hrvatske vojske" u Požegi

6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o vodama (EU)

8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (EU)

9.         Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća

10.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19

11.       Prijedlog odluke o donošenju programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora, turističkog te industrije kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19

12.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i usvajanju Izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

13.       Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene i dopuna Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

14.       Prijedlog odluke o prihvaćanju Modernizacije i restrukturiranja željezničkog sektora

15.       Prijedlog odluke o donošenju Programa sufinanciranja pripreme infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2021. godinu

16.       Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Kliničkog bolničkog centra Rijeka, radi financiranja nastavka izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak - izgradnja objekata, usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, projektantskog nadzora, upravljanja projektom gradnje te druge usluge u gradnji

17.       Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Sveti Filip i Jakov Općini Sveti Filip i Jakov, u svrhu izgradnje nove poduzetničke zone „Zona zanatskih i servisnih djelatnosti Sv. Filip i Jakov“

18.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Državne vatrogasne škole

19.       Prijedlog uredbe o uredskom poslovanju

20.       Prijedlog zaključka u vezi s Programom obrazovne, znanstvene, kulturne suradnje, suradnje u području mladih i sporta između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela za godine 2021. - 2024.

21.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2020.

22.       Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 16. siječnja do 31. svibnja 2021. - provedba Zaključka Hrvatskoga sabora

23.       XV. izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom za 2020.

24.       Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2020.

25.       Izvještaj o radu Agencije za obalni linijski pomorski promet za 2020. godinu

26.       Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje izvoza za 2020. godinu

27.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 13. dodjelom nagrada „Zlatna bilanca“.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:             
 
1.         Verifikacija stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća, 24. i 25. lipnja 2021.

2.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.