86. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                      
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o tržištu kapitala (EU)                                                        
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o audiovizualnim djelatnostima                           
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (EU)                                                      
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Središnjem registru osiguranika                                                                                                     
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima (EU)                                          
 
7.         a)         Izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini
b)        Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini                     
 
 
 
8.         a)         Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2017. godinu
b)         Prijedlog plana protuminskog djelovanja za 2018. godinu
 
9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt sanacije lokacije visoko onečišćene otpadom (crna točka) „Sovjak“ na području Općine Viškovo                                                     
 
10.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o osnivanju Inter-američke investicijske korporacije                                                                       
 
11.       Informacija o odluci Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o ukidanju ograničenja za pristup tržištu rada za hrvatske državljane te početku primjene recipročnih mjera u odnosu na državljane Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske                                                                                       
 
12.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost        
 
13.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Muć
                                                                                                                                           
14.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)                                                                                   
b)        Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
c)         Prijedlog zakona o zabrani genetski modificiranih organizama (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                    
d)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)                                                                     
 
15.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Alžirske Narodne Demokratske Republike
                                                                                                                
16.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)        Protokolom prvog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva o gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžana   
b)        Programom suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike za razdoblje 2018. - 2022.                                               
 
17.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
            a)         Ivana Pernara,  u vezi s Medicinskim fakultetom u Osijeku                  
            b)         dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi sa zapošljavanjem u državnoj upravi.
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Europskog vijeća, 22. i 23. ožujka 2018. godine
                                                                                                                          
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:
 
a)         Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2017/2173, od 26. siječnja 2018. godine, u vezi s genetskim resursima
b)        Obrazložena mišljenja Europske komisije, broj 2017/0471, 2017/0472 i 2017/0473, od 26. siječnja 2018. godine, u vezi s tržištem financijskih usluga
                                                                                     
3.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno) 
 
4.         a)         Upravni spor, radi razrješenja – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu
            b)        Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu                                                                       
                                                                                                                                
5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                            
 
6.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                    
 
7. Kadrovska pitanja

8. Informacije, pitanja, prijedlozi.

Dokumenti