9. sjednica Vlade Republike Hrvatske


Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o privremenom uzdržavanju
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, s Nacrtom konačnog prijedlogom zakona (EU)        
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o računovodstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s provedbom otpisa potraživanja i naknade za električnu i toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenim područjima, za razdoblje srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2024.
 
 1. Prijedlog zaključka o produženju korištenja autoceste A11 Zagreb - Sisak bez plaćanja cestarine, za razdoblje srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2024.
 
 1. Prijedlog zaključka o produženju besplatnog prijevoza vlakom za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije i predstavnike službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta, za razdoblje srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2024.
 
 1. Prijedlog zaključka o zaduženju Hrvatske radiotelevizije za otpis potraživanja nastalih po osnovi RTV pristojbe obveznicima stradalim na potresom pogođenim područjima, za razdoblje srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2024.
 
 1. Prijedlog uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2024.
 
 1. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Štefanje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za sklapanje Ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika sa Šibensko-kninskom županijom i za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2025. do 2031. godine

   13. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o postupanju Ministarstva financija i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u svezi broda u gradnji ULJANIK 531


   14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta zajedničke deklaracije ministara poljoprivrede i ministara istraživanja država članica BIOEAST inicijative


   15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora o zakupu s trgovačkim društvom Zagrebtower d.o.o. iz Zagreba


    16. Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2023. - davanje mišljenja Hrvatskome saboru 

                               
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
 1. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)
                                                                                                                   
 1. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu
                                                                                                                            
 1. Kadrovska pitanja
 
 1. Informacije, pitanja i prijedlozi