93. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Prijedlog odluke o donošenju Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom

4.         Nacrt prijedloga zakona o strateškim robnim zalihama

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (EU)

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika

7.         Informacija o pravnim mehanizmima utvrđenja ništetnosti Prve izmjene i dopune Ugovora o međusobnim odnosima dioničara koji se odnosi na INA-Industrija nafte d.d. i Ugovora o plinskom poslovanju, od 30. siječnja 2009.

8.         Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu

9.         a)        Prijedlog programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2022. godinu
            b)        Nacrt prijedloga plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2022. godinu

10.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2025. godine

11.       Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom o kupnji („SK“) za daljnji razvoj, proizvodnju, mogućnosti kupnje i opskrbe cjepivima protiv bolesti COVID-19 za države članice Europske unije, između Europske komisije i Pfizer Inc./BioNTech Manufacturing GmbH

12.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja

13.       Prijedlog odluke o donošenju Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje od 2021. do 2030. godine

14.       Prijedlog odluke o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz djelokruga Ministarstva kulture i medija

15.       Prijedlog uredbe o uslužnim područjima

16.       Prijedlog odluke o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

17.       Prijedlog odluke o donošenju Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine

18.       Prijedlog uredbe o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije

19.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Detaljnog plana izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja, obnove i otvaranja zemljišnih knjiga

20.       20.1.     Prijedlog uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu
            20.2.     Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini
            20.3.     Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini
            20.4.     Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini
            20.5.     Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini
            20.6.     Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2022. godini
            20.7.     Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini

21.       Prijedlog odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

22.       Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“

23.       Nacrt prijedloga odluke o deklariranju snaga u Borbenu skupinu Europske unije pod vodstvom Talijanske Republike

24.       a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretnini u Splitu, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Splitsko-dalmatinsku županiju, bez naknade
            b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretnini u Bjelovaru, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Bjelovarsko-bilogorsku županiju, bez naknade

25.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Splitsko-dalmatinskoj županiji za davanje jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za dugoročno zaduženje Općine Primorski Dolac
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Oroslavju za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Sveta Marija za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Bibinje za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

26.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Rogoznica.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora (povjerljivo)

2.         Dopunjeni zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske za dostavu očitovanja u vezi s prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 1. i članka 2. stavka 1. Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. („Narodne novine“, broj 13/20.) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.