153. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 29. rujna 2022., u 13 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 11 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                    
 
2.         Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2022. godine                                                          
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (EU)                        
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada (EU)                                   
                       
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (EU)                                                                                         
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak  
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                                                                            
8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                
                                                                                                                                             
9.         Nacrt prijedloga zakona o sportu                                                                                                                                                                                             

10.     Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju                                                                                                                                               

11.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. godine
                                                                                                                                   
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Labinu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                                                                            
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. godini za nabavu vojne terenske bolnice                                                                                    
 
14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnateljici Hrvatskog hidrografskog instituta za sklapanje Podizvoditeljskog ugovora s Institutom za oceanografiju i ribarstvo       
 
15.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sveobuhvatnog sporazuma o zračnom prometu između država članica Udruženja država jugoistočne Azije, i Europske unije i njezinih država članica                                                                 
16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za kupnju nekretnine za potrebe Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Sloveniji                                                              
 
17.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb                                                                                                                    
 
18.       Prijedlog zaključka u vezi s Dvogodišnjim sporazumom o suradnji između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije 2022./2023.                                                                                                
 
19.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta radnog dogovora između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ureda europskog javnog tužitelja o suradnji i pristupu podacima vezanim za otkrivanje i progon kaznenih djela
 
20.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2021. godine 
                                                                                                  
21.       Izvješće o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj u 2019. i 2020.                                       
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      
1.              Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za konkurentnost – unutarnje tržište i industrija (COMPET – Internal Market and Industry), 29. rujna 2022.                                                  
            b)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 30. rujna 2022.                                                       
            c)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 4. listopada 2022.
                                                                                                                                          
2.         Prijedlog za provođenje nadzora zbog nedonošenja provedbenih propisa (pravilnika) za izvršenje odredbi članka 256. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 100/18. i 147/20.) - davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                                                      
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                             
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu                                           
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave