184. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u petak, 13. siječnja 2023., u 11 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 10 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
  
1.       Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                    
 
2.       Informacija o praćenju kretanja cijena vezano za uvođenje eura
         
3.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o kazalištima                                        
 
4.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                    
 
5.       Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća u 2022. godini                                                                                                         
         
6.       Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za pomoć Gradu Sisku i Gradu Glini     
 
7.       Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu   
                   
8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda                                                                                           
 
 
9.       Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje društva BRODOTROGIR CRUISE d.o.o., Trogir, za izgradnju faze B broda Nov. 370                                                                                                                          
 
10.     Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja podmorskih 110 kV i 35 kV kabela                       
 
11.     Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka                       
 
12.     Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2023. godinu                                  
 
13.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i prihvaćanju suorganizacije 2. svjetskog kongresa sportskog turizma                                                                                                                
 
14.     Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem posebnog ugovora o provedbi Okvirnog ugovora za opskrbu cjepivom Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN®), nereplicirajućim cjepivom treće generacije protiv majmunskih boginja                 
 
15.     Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti o suradnji u području turizma između Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Gruzije                                                                                         
 
16.     Prijedlog uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje                                                                                              
 
17.     Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture                                                                                     
         
18.     a)         Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o rekonstrukciji mosta Gunja (RH) –Brčko (BiH) na DC 214 (RH) / M14.1 (BiH)            
          b)         Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Dodatka Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici                                   
 
19.     Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Maslenica.                                          
                                                                                                              
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
 
1.                     Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 17. siječnja 2023.                                                                    
2.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske za davanje punomoći                                                                        
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)                                                                                                                                             
4.         Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Godišnjeg izvješća strateške razine o implementaciji NATO Zavjeta za obrambena izdvajanja (Defence Investment Pledge – DIP) (ograničeno)                                                                                       
 
5.         Prijedlog odluke o darovanju materijalnih sredstava (povjerljivo)                      
 
6.         a)         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće
            b)         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi – usmeno izvješće                                                                                                                              
 
7.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno          izvješće                                                                                                      
 
8.         Kadrovska pitanja
 
9.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
 

Najave