267. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 30. studenoga 2023., u 11.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 10 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:                
                                                            
 
 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji                          
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o dostavi sudskih pismena                                         
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji        
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o državnim službenicima                           
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama
                                                                                                                                      
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (EU)     
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o minimalnom globalnom porezu na dobit, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                  
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (EU)                                                                             
                                                                                    
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipta o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza                                                                                                                                                                      
 2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Cipra o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza      
 
 1. Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Hrvatskom Caritasu               
 
 1. Prijedlog odluke o donošenju Programa državne potpore proizvođačima svinja većih  klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge                                                                                                
 
 1. Prijedlog o jednokratnoj mjeri pomoći za nabavu svinjskih polovica subjektima pogođenim provedbom mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge                     
 
 1. a)         Prijedlog odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala
b)         Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala   
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini za nabavu streljiva putem Europske obrambene            agencije                                                     
 
 1. Prijedlog zaključka o sufinanciranju sanacije spomen-obilježja Pieta Croatica na  pročelju crkve Sveta Mati Slobode u Zagrebu                                                    
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Park
prirode Vransko jezero za sklapanje Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju                                  
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom odboru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za odlučivanje o sklapanju pravnih poslova u okviru Programa ulaganja Modernizacijskog fonda                                                                  
 
 1. Prijedlog odluke o stjecanju poslovnog udjela društva Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb       
                                                                                                         
 1. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o ustupu tražbina radnika društva DALMACIJAVINO d.d. „u stečaju“ kao stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda prema stečajnom dužniku DALMACIJAVINO d.d. „u stečaju“                       
 
 1. a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Posebnog upravnog područja Hong Konga Narodne Republike Kine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu
b)         Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Posebnog upravnog područja Hong Konga Narodne Republike Kine o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza     
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Etički kodeks policijskih službenika
 
 1. a)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o partnerstvu vezanom uz Nacionalne frankofonske inicijative (2023. - 2026.) između Međunarodne organizacije Frankofonije i Republike Hrvatske                       
            b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južne Australije o suradnji     
            c)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o utvrđivanju sljedništva pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj                              
            d)         Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta ministarske deklaracije iz Portoroža                                                                                            
                                                                                                                                 
 1. a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju
      b)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju             
          
 1. Prijedlog godišnjeg izvješća o državnim potporama za 2022. godinu              
 
 1. Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2022. godinu                                 
 
 1. Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2022.                                                                   
 
 1. Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
a)         obilježavanjem 25. godišnjice programa transplantacije organa u Kliničkoj bolnici Merkur                                                                                           
b)         obilježavanjem 100 godina rada Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Katedre za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu                                                                                                        
c)         XXIV. nacionalnim savjetovanjem o gospodarstvu i poduzetništvu    
 
 1. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
           
a)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Željko Sačić, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                       
b)         Prijedlog zaključka o pokretanju postupka pregovora o izmjenama Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru).                                                      
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
 1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 30. studenoga 2023.          
b)         Vijeće za opće poslove u formatu ministara kohezije (GAC Cohesion),
30. studenoga 2023.                                                                                      
c)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara prometa i telekomunikacija (TTE Transport, Telecom), 4. i 5. prosinca 2023.     
d)        Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 4. i 5. prosinca 2023.
                                                                                                        
 1. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. - usmeno izvješće                                                                                                            
 
 1. Kadrovska pitanja
 
 1. Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave