285. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 15. veljače 2024., u 11 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da sutra do 9.30 na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske                                                                                              
 
 1. Nacrt prijedloga strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine                                                                                                            
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s potporom za izgradnju novog objekta u Kliničkoj bolnici Dubrava                                                                                                                   
 
 1. Prijedlog odluke o donošenju Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2025. godine                                                                                                                            
 2. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge                                                                            
 
 1.      a)           Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ kojom se ovlašćuje ravnatelj za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova - Radovi na rekonstrukciji i opremanju - Prezentacijski centar Medvjeđak i suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. godini
            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ kojom se ovlašćuje ravnatelj za sklapanje ugovora o javnoj nabavi u predmetu nabave - Nabava multimedije i pratećih sadržaja - Prezentacijski centar Medvjeđak                       
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ kojom se ovlašćuje ravnatelj za sklapanje ugovora o javnoj nabavi u predmetu nabave - Kupnja brodova      
                                                                                                                     
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za donaciju sredstava za novu istraživačku Stipendiju profesor Yehuda Bauer tijekom hrvatskog predsjedanja Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA)                                                   
 
 1. Prijedlog odluke o imenovanju Koordinatora za digitalne usluge (EU)                
 
 1. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama                                         
 
 1. Prijedlog uredbe o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa                                                                                                                
 
 1. Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o rekonstrukciji mosta Gunja (RH) - Brčko (BiH) na DC 214 (RH) / M14.1 (BiH)                                                                                       
 
 1. Prijedlog uredbe o prihvatu Izmjene i dopune Sporazuma o Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj                                                                                             
 
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa              
 
 1. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 150. obljetnice Hrvatskoga liječničkog zbora                                                        
 
 1. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske
 
 1. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
          a)         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu (predlagatelj: Domagoj Hajduković, zastupnik u Hrvatskome saboru)
          b)        Izvješća o obavljenim financijskim revizijama političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2022.
           
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
 1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
           a)        Vijeće za vanjske poslove (FAC), 19. veljače 2024.
           b)        Vijeće za opće poslove (GAC), 20. veljače 2024.                   
 
 1. Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2023/2131, u vezi sa statusom sezonskih radnika      
 
 1. Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)             
 
 1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće                                                                                                                  
 
 1. a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu
       b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu                              
 
 1. Kadrovska pitanja
 
 1. Informacije, pitanja i prijedlozi


Najave