Izjava Vlade Republike Hrvatske

Republika Hrvatska je početkom veljače Saveznom sudu Švicarske podnijela tužbu za poništaj arbitražnog pravorijeka u predmetu RH v. MOL koji se vodio prema arbitražnim pravilima UNCITRAL-a.
 
Republika Hrvatska je također zatražila odgodu izvršenja pravorijeka dok se ne odluči o osnovanosti podnesene tužbe. 
 
Odlukom Saveznog suda Švicarske od 12. travnja 2017. odbija se zahtjev Hrvatske za suspenzivnim učinkom, odnosno odgodom izvršenja pravorijeka od 23. prosinca 2016.
 
U Odluci je istaknuto kako ista nema utjecaja na odluku o osnovanosti podnesene žalbe od strane Hrvatske.
 
Odluka povodom tužbe za poništaj arbitražnog pravorijeka se očekuje naknadno. 
 

Pisane vijesti