Malenica: Nedopustivo je da postupci traju ovoliko dugo, uvode se rokovi za suce

Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave najavio je izmjene zakona koje bi trebale poboljšati učinkovitost pravosuđa. Građanima je vrlo važno kako smanjiti dugotrajnost postupaka. 
 

"Svjesni smo nužnosti promjena u pravosuđu. Sustavno smo tome pristupili, da do tih promjena i dođe. Imamo zakonodavne aktivnosti, organizacijski okvir i razvojne projekte", rekao je naglašavajući važnost Zakona o parničnom postupku.
 
Svjesni činjenice da postupci traju dugo, rekao je, da imamo velik broj neriješenih predmeta kroz Zakon o parničnom postupku ide se za time da se uvedu rokovi za suce, da se parnični postupak modernizira.
 
Građanima je važan plan upravljanja postupkom, ističe, da stranke na prvom ročištu znaju sljedeća ročišta, dokaze koje treba pripremiti i rokove u kojima ih treba podnijeti. Zakon o parničnom postupku je, kaže, jedan mali dio mozaika koji se slaže da bi pravosuđe bilo učinkovito i efikasno.
 
Činimo sve da se poboljša stanje u pravosuđu, da građani pravdu ostvare u što kraćem roku
 
Što se tiče rokova trajanja postupaka, oni će biti 2 godine za donošenje prvostupanjske presude, godinu dana za žalbeni postupak, 6 mjeseci pripremno ročište i 2 godine revizija. Vjeruje da će izmjene ovoga Zakona polučiti određene rezultate.
 
"Nedopustivo je da postupci traju ovoliko dugo, da imamo ovoliko neriješenih predmeta. Mi kao ministarstvo smo odgovorni prema našim biračima, trebamo učiniti sve promjene da se poboljša stanje u pravosuđu i da građani mogu pravdu ostvariti u što kraćem roku", rekao je.
 
Predsjednik Ustavnog suda je rekao da postavljanje rokova možda nije najbolja ideja, Malenica kaže da Dobranić možda ne gleda cjelokupnu sliku, mozaik koji se slaže.
 
"Imat ćete pravnu sigurnost, znat ćete u kojem će vremenskom okviru završiti vaš postupak. Bitan je procesni kalendar, odnosno, plan upravljanja postupkom kako bi stranka mogla znati koje je aktivnosti očekuju tijekom postupka", rekao je.
 
Vjeruje da će i oporba pozdraviti izmjene. Osvrnuo se i na Zakon o kaznenom postupku, kaže kako je "nedopustivo da određeni predmeti idu u zastaru".
 
Usklađivanje s europskim propisima
 
"Imamo puno anomalija u praksi, ne možemo stajati prekriženih ruku i čekati da se skupi dovoljan broj izmjena. Kada postoji situacija, idemo ju riješiti kroz izmjenu propisa. Istaknuo bi još da su ulaskom u EU hrvatski suci postali europski suci i mi poštujemo europsku regulativu. Tu su potrebne određene izmjene radi usklađivanja s europskim propisima", objasnio je ministar.
 
Na pitanje kako smanjiti broj predmeta koji dolaze sucima Malenica je rekao da je pravo na sud jedna od okosnica vladavine prava, ne možete zabraniti nekome da pokuša pravdu ostvariti na sudu, niti možete utjecati na trgovačka društva u vlasništvu države ili jedinice lokalne samouprave da ne idu u sporove. Ako bi im nekako zabranili ili ograničavali, objašnjava da bi to bilo protuustavno.
 
"Mi ćemo kroz izmjene Zakona o mirenju, koje pripremamo do kraja ove godine, svakako pokušati da što manje postupaka završi na sudu. Imamo važeći Zakon o mirenju koji nije polučio određene rezultate, idemo s novim Zakonom, a formirat ćemo i Centar za mirenje u Zagrebu i 3 velika grada i idemo donošenjem novog Zakona o izvanparničnom postupku koji nije donesen od 1934., također ćemo pokušati dio postupaka maknuti sa sudova", zaključio je.
 
Sve je to, naglasio je Malenica, jedan mozaik koji se slaže da bi pravosuđe bilo učinkovito i efikasno.
 
Izvor: HTV / Vlada

Pisane vijesti | Pravosuđe | Ivan Malenica