Ministrica Bedeković za Glas Slavonije: Prva smo Vlada koja je pitanju demografije pristupila direktno i ciljano

Vesni Bedeković, donedavno saborskoj zastupnici, u rekonstrukciji Vlade pripalo je mjesto nove ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na kojem je zamijenila Nadu Murganić. Nova je ministrica netom nakon preuzimanja dužnosti odgovorila na nekoliko pitanja Glasa Slavonije o problemima ovog velikog resora, njezinoj prethodnici te svojim planovima.

Preuzeli ste ministarstvo koje se smatra jednim od najzahtjevnijim s obzirom na područja koja obuhvaća i koje skrbi o najosjetljivijim dijelovima i članovima društva. Posljednjih godinu dana u Hrvatskoj se dogodilo nekoliko tragedija koje su pred vašu prethodnicu Nadu Murganić stavile veliki teret, donijele kritike i razne zahtjeve. Jeste li spremni za taj izazov?

- Naravno, svjesna sam odgovornosti, ali i izazova koji me čekaju. Nažalost, zbog kompleksnosti ovoga resora i rada s najosjetljivijim skupinama ovoga društva zaredale su se tragedije koje su nas duboko potresle, ali i nametnule pitanje o društvu u kojem živimo. Duboko suosjećam s djelatnicima i obiteljima tragično poginulih djelatnika Centra za socijalnu skrb u Đakovu. Upravo zbog svih ljudi koji predano rade svoj posao i pomažu onima kojima je to najpotrebnije, moj prvi radni dan obilježili su dogovori kako unaprijediti sustav zaštite stručnih radnika u centrima za socijalnu skrb i vjerujem da ću sa svojim timom ubrzo implementirati rješenja koja će poboljšati sustave zaštite. Sustav smo svi mi i samo zajedničkim dogovorima možemo ga usavršavati i dograđivati. Također, predstoji nam mnogo posla vezano uz naše predsjedanje Europskom unijom i u tom smislu me veseli rad s kolegama na europskoj razini i donošenje novih politika za mlade i u korist mladih.

Emotivno i prijateljski

Kako je protekla primopredaja resora s bivšom ministricom?

- Bivšu ministricu Murganić iznimno cijenim i oduvijek smo imale korektan i dobar odnos jer nas je obje vezao rad kroz sudjelovanje u saborskom Odboru za obitelj, mladež i sport. Sve svoje iskustvo i znanje mi je stavila na raspolaganje i uputila me je u sve mjere i poteze kako bih što prije mogla nastaviti rad na ispunjenju ciljeva i programa Vlade. Primopredaja je bila
organizirana kao oproštaj bivše ministrice i predstavljanje nove, uz nazočnost svih djelatnika Ministarstva. Bilo je emotivno, ali izuzetno prijateljski i nadasve kolegijalno.

Premijer Plenković je na nedavnoj međunarodnoj konferenciji "Demografija, zapošljavanje i rast: Upravljanje budućnošću u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi" istaknuo kako je demografski izazov ključno pitanje za opstanak hrvatskog naroda. Najavio je i još ambicioznije mjere i strategije. Što možete kao ministrica za demografiju učiniti kako bi Vladine mjere dale još bolje rezultate i u osmišljavanju novih koje će popraviti lošu demografsku sliku u Hrvatskoj?

- Vlada je potpuno svjesna važnosti demografije kao preduvjeta razvoja Hrvatske i u tom smislu pokrenula je brojne mjere s demografskim učinkom. Takvim mjerama nitko se nije sustavno bavio ili se pojedine mjere nisu poboljšavale unatrag deset i više godina. S tog aspekta prva smo vlada koja je pitanju demografije pristupila direktno i ciljano, s dodatnim izdvajanjima koja premašuju dvije milijarde kuna samo za mjere vrtića, rodiljnih i roditeljskih naknada te doplatka za djecu od početka mandata do danas. Koliki je to iznos najbolje ilustrira da u proteklih 15 godina nije izdvojeno ni približno toliko u cijelom tom razdoblju do danas. Ministarstvo aktivno radi na implementaciji novih mjera kako bi se pozitivno riješila demografska pitanja. Postojećim demografskim mjerama i osmišljavanjem novih Vlada Republike Hrvatske jasno pokazuje spremnost na učinkovito rješavanje problema koji proizlaze iz demografske situacije. Jasan cilj Ministarstva je podizanje kvalitete života u Republici Hrvatskoj čime će se zaustaviti iseljavanje stanovništva, osigurati uvjeti za ostanak građana te povratak iseljenika, a pozitivni demografski prirast bit će jasan pokazatelj uspješnosti provedbe demografskih mjera. Protekla godina potvrdila je to većim brojem rođene djece, i to prvi put nakon nekoliko godina pada. Prioritet mi je nastaviti postupak donošenja Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske te osigurati njezinu provedbu. Ovaj strateški dokument od nacionalne važnosti prvi put donosi niz novih mjera kojima se može zaustaviti negativan demografski trend. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku radi na nizu demografskih mjera koje donose pozitivne rezultate, a moja posebna pozornost bit će usmjerena na podršku obiteljima s djecom, dostupnost i priuštivost dječjih vrtića, poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima, poticanje usklađivanja zahtjeva rada i obitelji. S obzirom na moju znanstvenu karijeru, svakako ću poticati znanstvena istraživanja, organizaciju znanstvenih i stručnih skupova te publiciranje znanstvenih radova koji se odnose na demografiju. Negativni demografski trendovi posljedica su dugotrajnih negativnih procesa, pa se može i očekivati da će put do pozitivnog demografskog stanja zahtijevati i nadalje kontinuirani rad i suradnju svih resora, koji će koordinirati i usmjeravati Vlada Republike Hrvatske i kroz djelatnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Koje mjere i poteze smatrate najvažnijim za ostanak mladih obitelji i njihov bolji život u Hrvatskoj?

- S obzirom na to da je demografska revitalizacija kompleksno i važno pitanje za budućnost naše zemlje, potrebno je nastaviti usklađeno djelovanje različitih resora prema stvaranju uvjeta za ostanak i povratak građana u RH. Sukladno dosadašnjim odlukama Vijeća za demografsku revitalizaciju RH pokrenute su i provedene pojedine zakonske izmjene koje su nakon proteka deset i više godina od postojećih zakonskih rješenja iz demografske perspektive unaprijedile i poboljšale uvjete za djecu i roditeljske naknade te pokrenule projekte koji nikad prije nisu bili u fokusu interesa, a ponajmanje aktivnog doprinosa rješavanju demografskog pitanja u Republici Hrvatskoj.
U cilju poboljšanja demografske slike Republike Hrvatske Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 2018. godini provodi dvije mjere usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u RH i unaprjeđenje usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; Projekt poboljšanja materijalnih uvjeta rada vrtića - kapitalne potpore za gradnju i adaptaciju dječjih vrtića i Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – produženi rad, zapošljavanje stručnog osoblja, dodatni programi, nabava opreme. Ukupno je za gradnju i opremanje te produženi rad vrtića izdvojeno 1,5 milijarda kuna u nepune dvije godine. Smatram da su dostupne i kvalitetne usluge namijenjene djeci i obitelji izuzetno važan segment dugoročne obiteljske politike koje trebaju odgovoriti izazovima i potrebama današnje obitelji.

Zapošljavanje je također jedan od uvjeta poboljšanja demografske slike RH te ostanka mladih obitelji i njihov kvalitetniji život u Hrvatskoj. Stoga Vlada radi na poboljšanju mogućnosti zapošljavanja građana, a osobito mladih. Krajem 2018. godine Hrvatskom zavodu za zapošljavanje iz Europskog socijalnog fonda dodijeljena su izravna sredstva u ukupnom iznosu od 2.109.066.522,20 kuna za provedbu aktivne politike zapošljavanja.

Nadalje, držim da je jedna od važnijih aktivnosti kontinuirano unapređivanje sustava obiteljskih potpora u zakonodavnom dijelu. U proteklom razdoblju poduzete su znatne mjere u području izravnih potpora obiteljima s djecom kojima se utječe na povećanje ukupne kvalitete života i standarda hrvatskih građana. Povećana su materijalna prava korisnika novčanih potpora za vrijeme roditeljskog dopusta te je izmijenjen Zakon o doplatku za djecu kojim je podignuta razina dohodovnog cenzusa s ranijih 50 na 70 posto proračunske osnovice, čime su stvoreni uvjeti za veći obuhvat obitelji i djece ovim pravom.

Isto tako, trenutne normativne aktivnosti usmjerene su prema povećanju naknade plaće zaposlenih i samozaposlenih roditelja za vrijeme roditeljskog dopusta sa 120 posto proračunske osnovice mjesečno (dosadašnjeg limita od 3991,20 kuna) na 170 posto proračunske osnovice (5654,20 kuna).

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koordinira izradu novog Nacionalnog programa za mlade, za razdoblje od 2019. do 2024. koji će se uskoro uputiti u proceduru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Nacrtom ovog dokumenta prvi put je kao prioritetno područje istaknuto područje Mladi u ruralnim područjima, kojemu je cilj stvoriti uvjete za ostanak mladih u ruralnim sredinama i osigurati pretpostavke za povratak mladih u ruralne sredine. Nacionalni program za mlade želi dodatno pridonijeti podizanju kvalitete života mladih u ruralnim područjima, odgovoriti na njihove probleme i potrebe te im omogućiti jednake prilike za ispunjavanje vlastitih potencijala.

Radili ste u prosvjeti više od 30 godina. Koliko vam to iskustvo može biti korisno u radu vezanom uz mlade i socijalnu politiku?

- Obrazovni sustav direktno je usmjeren prema mladima, a ja, kao osoba koja sam cijeli svoj profesionalni radni vijek provela upravo u obrazovnom sustavu, po vertikali od osnovnog preko srednjoškolskog do visokog obrazovanja, itekako mogu osjetiti i prepoznati potrebe mladih. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prepoznaje rad s mladima koje provode organizacije civilnog društva kao područje koje je potrebno razvijati i standardizirati, s obzirom na to da se rad s mladima odnosi na provedbu aktivnosti usmjerenih neformalnom i informalnom obrazovanju, a kojima se može utjecati na povećanje konkurentnosti na tržištu rada, školski uspjeh, socijalnu uključenost mladih u riziku te pružiti kvalitetne i poticajne načine provođenja slobodnog vremena. Ove aktivnosti pružaju mladima motivaciju za učenje i razvijanje novih znanja i vještina u različitim područjima, u skladu s njihovim interesima. Rad s mladima je potrebno standardizirati, osobito u dijelu definiranja potrebnih znanja i vještina te podizanja kompetencija osoba koje rade s mladima kroz formalne, ali i neformalne programe. Ministarstvo jednom godišnje raspisuje natječaj za podršku programima usmjerenim mladima, a koje provode udruge mladih i za mlade te se 2019. godine za ovaj natječaj planira iznos od 8.200.000 kuna iz državnog proračuna i lutrijskih sredstava. Također se za projekte usmjerene mladima financirane iz Europskog socijalnog fonda, faza II, planira iznos od 27.750.000 kuna. Ministarstvo pruža potporu organizacijama civilnog društva i za provedbu projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima, za što je u 2019. godini planiran iznos od 3.500.000 kuna. Ministarstvo provodi mjere Nacionalnog programa za mlade, kojima je određeno nositeljem te koordinira i prati provedbu cjelokupnog dokumenta. Jedno od područja Nacionalnog programa za mlade odnosi se i na obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Djelokrug rada ovog Ministarstva ima mnogo dodirnih točaka sa sustavom u kojem sam stekla bogato radno iskustvo. Politike usmjerene mladima koje kreira i provodi ovo Ministarstvo odgovori su na izazove s kojima se suočavaju mladi, a tiču se obrazovanja, ali i zapošljavanja, aktivnog sudjelovanja u društvu, socijalne uključenosti, održivog razvoja, kulture i mobilnosti.

Transparentan rad

Kada možemo očekivati novi nacrt Obiteljskog zakona i njegovo upućivanje u javnu raspravu? Već dugo se samo nagađa kako bi on trebao izgledati i koje će promjene donijeti.
- Prije svega, upoznat ću se s dinamikom i sadržajem rada radne skupine koja je radila na izradi Obiteljskog zakona. Nakon te analize potaknut ću šire konzultacije sa svim dionicima te će se zajednički odlučiti kada, kako i u kojem obliku će Zakon ići u daljnju proceduru.

Planirate li podići razinu kontrole korištenja socijalnih mjera i ojačati sprječavanje njihove zloupotrebe?

- Sustav socijalne skrbi organiziran je radi sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja socijalne ugroženosti te se skrbi za najpotrebitije članove društva. Ministarstvo je na transparentan način kroz informacijski sustav SocSkrb u kojemu rade svi centri za socijalnu skrb ubrzalo poslovne procese i olakšalo građanima pristup sustavu u smislu da ne moraju prikupljati dokumentaciju potrebnu za priznavanje prava iz sustava socijalne skrbi jer je ona dostupna stručnim radnicima kroz informacijski sustav u realnom vremenu, a čime je maksimalno ojačana kontrola pri ostvarivanju prava. Sustav trenutno razmjenjuje podatke s Poreznom upravom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Ministarstvom unutarnjih poslova, Središnjim klirinškim društvom, FINA-om, Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Visokim trgovačkim sudom i Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo, a u tijeku je povezivanje s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Nastavit ću osnaživati daljnji razvoj informatizacije sustava kao osnove za evidenciju svih naknada sa socijalnom komponentom, uključujući i naknade koje dodjeljuje lokalna samouprava. Jačanjem sustava ojačat ćemo i mehanizme sprečavanja zlouporabe prava. U sljedećem razdoblju planiramo jačati suradnju između Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i centara za socijalnu skrb u odnosu na radno sposobne korisnike kao prioritetne skupine, a s ciljem radne aktivacije dugotrajno nezaposlenih radno sposobnih korisnika, prevencije i smanjenja rizika od siromaštva te bolje socijalne integracije u društvo.

Novi ministri našli su se pod jakim povećalom medija i javnosti nakon rekonstrukcije Vlade. Jeste li spremni na taj pritisak javnosti koji prati vladu Andreja Plenkovića, svaki korak i izjavu ministara? Može li Vlada u ovom sastavu do sljedećih parlamentarnih izbora provesti sve svoje planove?

- Preuzimanjem dužnosti ministrice u Vladi preuzimam i odgovornost transparentnog rada i prezentiranja javnosti svih politika i mjera. Ova Vlada ima kvalitetan program i političku volju da se uhvati u koštac sa zapošljavanjem, socijalnim pravima, životnim standardom, demografskom revitalizacijom i ravnomjernim razvojem svakoga dijela Hrvatske. Uvjerena sam kako Hrvatska ide u pravom smjeru i vjerujem kako ćemo do kraja mandata provesti sve svoje strateške ciljeve te Hrvatsku učiniti još pravednijom, solidarnijom i demografski vitalnijom zemljom. Vlada je stabilna, osvježena je novim ministrima koji će svojom energijom i stručnošću pridonijeti da se program Vlade u cijelosti ispuni.
 
Izvor: Glas Slavonije 27.7. 2019
razgovarala Dijana Pavlović
 

Vijesti iz medija | Vesna Bedeković