Nove cijene goriva od utorka

 • Slika /Vijesti/2023/Rujan/25 rujna/Gorivo.png

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l (0,94 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l (0,59 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.
Nove cijene iznosit će:
 • 1,62 EUR/l (12,21 kn/l) za benzinsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l) 
 • 1,62 EUR/l (12,21 kn/l) za dizelsko gorivo (povećanje 0,07 EUR/l)
 • 1,08 EUR/l (8,14 kn/l) za plavi dizel (povećanje 0,07 EUR/l)
 • 1,24 EUR/kg (9,34 kn/kg) UNP za spremnike (povećanje 0,05 EUR/kg)
 • 1,80 EUR/kg (13,56 kn/kg) UNP za boce (povećanje 0,05 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:
 • 1,74 EUR/l (13,11 kn/l) za benzinsko gorivo
 • 1,78 EUR/l (13,41 kn/l) za dizelsko gorivo
 • 1,17 EUR/l (8,82 kn/l) za plavi dizel
 • 1,48 EUR/kg (11,15 kn/kg) UNP za spremnike
 • 2,11 EUR/kg (15,90 kn/kg) UNP za boce

Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju. Radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, Vlada je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje, a tijekom 2023. u dvanaest navrata.
 
S obzirom da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 26. rujna do 9. listopada 2023., i to za 56,31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina te 0,0231 eura po litri dizelskog goriva. 
 
Hrvatskom saboru Vlada je uputila mišljenje na Izvješće Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2022. godini.
 
Predstavniku Vlade Republike Hrvatske dana je prethodna suglasnost za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima te Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.
 
Materijal s današnje sjednice dostupan je putem poveznica:
 
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Rujan/252%20(telefonska)%20sjednica%20VRH/252%20-%201.docx
 
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Rujan/252%20(telefonska)%20sjednica%20VRH/252%20-%202.docx
 
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Rujan/252%20(telefonska)%20sjednica%20VRH/252%20-%204a.docx
 
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Rujan/252%20(telefonska)%20sjednica%20VRH/252%20-%204b.docx
 
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Rujan/252%20(telefonska)%20sjednica%20VRH/252%20-%204c.docx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pisane vijesti