Održana Osma sjednica Posebnoga stručnog povjerenstva

Slika /Vijesti/2019/04 Travanj/05 travnja/DSC_4027.jpg

Danas je u Banskim dvorima održana Osma sjednica Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti kojom je predsjedao predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Na dnevnom redu sjednice bile su točke vezane uz aktivnosti u školstvu te u području znanosti i visokog obrazovanja. 
 
U sklopu točke vezane uz školstvo ministrica Blaženka Divjak izvijestila je članove Posebnoga stručnog povjerenstva o tijeku provedbe Eksperimentalnoga programa „Škola za život“ u školskoj godini 2018.-2019. te aktivnostima vezanima uz nastavak eksperimentalnoga programa i frontalnu primjenu kurikuluma u školskoj godini 2019.-2020. 
 
Radovan Fuchs, posebni savjetnik predsjednika Vlade za koordinaciju rada ERS-a, izvijestio je članove Posebnoga stručnog povjerenstva o aktivnostima ERS-a u proteklome razdoblju, posebice onima vezanima uz doradu i donošenje predmetnih kurikuluma i kurikuluma međupredmetnih tema te najavio aktivnosti ERS-a u idućemu razdoblju. 
 
Predsjednik Vlade Andrej Plenković zahvalio je ministrici Divjak i Radovanu Fuchsu, kao i svima onima koji su tijekom dorade kurikuluma uložili dodatan napor te uvažili i pomirili različite pristupe i mišljenja kako bi taj važan proces imao dugoročnu stabilnost. Nakon provedene rasprave Posebno stručno povjerenstvo donijelo je zaključak da se u procese daljnje implementacije kurikuluma uključe članovi radnih skupina koji su radili na doradi kurikuluma te da ERS nastavi s daljnjim radom na izradi i doradi kurikularnih dokumenata.
 
U sklopu točke vezane uz aktivnosti u području znanosti i visokoga obrazovanja ministrica Blaženka Divjak izvijestila je članove Posebnoga stručnog povjerenstva o procesima vezanima uz programske ugovore i kolektivni ugovor za zaposlenike u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja, kao i onima vezanima uz Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, a čije je donošenje predviđeno Planom zakonodavnih aktivnosti za 2019. Zaključci vezani uz navedene aktivnosti bit će doneseni na idućoj sjednici Posebnoga stručnog povjerenstva nakon prethodno provedene rasprave.

Pisane vijesti | Andrej Plenković