Počela gradnja šest kilometara nasipa na obalama Mrežnice i Korane

U utorak je u Karlovcu obilježen početak radova na gradnji šest kilometara dugog nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj, gdje su poplave najčešće.

Vrijednost investicije je 44,4 milijuna kuna i dio je "Projekta zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe - karlovačko i sisačko područje" ,čija je procijenjena vrijednost 900 milijuna kuna, od čega se na karlovačko područje odnosi 670 milijuna kuna, a na sisačko područje 230 milijuna.

Na svečanom obilježavanju početka gradnje ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić je za spomenuti projekt rekao kako ga je Vlada proglasila strateškom investicijom, a potom je krajem prošle godine Sabor donio Zakon o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe koji je ubrzao otkup, odnosno omogućio izvlaštenja uz naknadu po tržišnim cijenama.

Najveći projekt obrane od poplava u Hrvatskoj

"Projekt ovakvog obujma za obranu od poplava nikada do sada nije realiziran u Hrvatskoj. Investicija od 900 milijuna kuna dominantno se financira iz EU fondova, pri čemu ne treba sumnjati da će se taj novac povući ako se odradi dokumentacija kako treba“, rekao je Ćorić.

Naglasio je kako je do sada od 15.000 katastarskih čestica riješeno njih 5.500, a plan je do kraja godine ukupno 7.500, što je važno postići jer je otkup pola zemljišta preduvjet da bi se projekt mogao prijaviti za financiranje.

"Imao sam priliku prije godinu i pol dana biti s ljudima kojima je bujica vode u trenutku uništila nešto što su godinama gradili i kupovali, tako da smo sada ovdje da radimo", rekao je Ćorić.

Izvor: HinaPisane vijesti | Tomislav Ćorić