Popis stanovništva 2021. godine u dvije faze – sustav e-Građani, potom popisivači DZS-a

  • Slika /Vijesti/2020/01 siječanj/30 siječnja/Sjednica1.jpg

Na početku današnje, 204. sjednice Vlade, predsjednik Vlade Andrej Plenković osvrnuo se na aktualna zbivanja u proteklome tjednu. Na otvorenom dijelu sjednice raspravljeno je 12 točaka dnevnog reda, među kojima Prijedlog zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine te Odluka o predsjedanju Republike Hrvatske Forumom europskih obalnih straža od 1. rujna 2020. do 1. rujna 2021. 

Uoči sjednice Vlade, premijer Plenković predstavio je saborskom Odboru za zdravstvo kandidata za novog ministra zdravstva Vilija Beroša, nakon što je Vladu napustio dosadašnji ministar zdravstva Milan Kujundžić.

„Očekujemo da mu Sabor sutra izglasa povjerenje“, poručio je Plenković.

Početkom ovoga tjedna predsjednik Vlade sudjelovao je na obilježavanju 75. obljetnice oslobođenja nacističkog logora Auschwitz-Birkenau.

Govoreći o logoru u kojem je ubijeno više od milijun ljudi, premijer Plenković poručio je da je riječ o najmračnijem dijelu europske i svjetske povijesti.

„Zato je važno da se u današnje vrijeme na dostojanstven i primjeren način obilježava sjećanje na taj događaj i ono što se tamo zbivalo od 1940. do 1945., a isto tako da vodimo računa o suzbijanju antisemitizma u Europi“, dodao je.

300 milijuna kuna jamstva za restrukturiranje Đure Đakovića

Od ostalih tema izdvojio je konferenciju o energetici koja je prije nekoliko dana održana u organizaciji Jutarnjeg lista, a gdje je Vlada imala priliku predstaviti svoju politiku na nacionalnoj razini i okvire djelovanja na europskoj razini, osobito u kontekstu Zelenoga plana Europske komisije.

„Taj je okvir svojevrsni pokretač transformacije europskoga, ali i hrvatskoga gospodarstva koji će dominirati agendom europskih institucija, ali i naših nacionalnih razvojnih strategija u razdoblju koje je pred nama“, kazao je premijer.

Nakon što je Vlada dala državno jamstvo za zaduženje u iznosu od 300 milijuna kuna tvrtki Đuro Đaković, predsjednik Vlade Plenković posjetio je tu kompaniju u Slavonskom Brodu.

„Vjerujemo da će ova podrška omogućiti restrukturiranje i održivo poslovanje Đure Đakovića“, poručio je.

Osvrnuo se i na sastanak s glavnom direktoricom Eurostata Marianom Kotzevom. Premijer Plenković istaknuo je važnost ove europske institucije za hrvatski Akcijski plan za pridruživanje europskom tečajnom mehanizmu II, ali i za jačanje Državnog zavoda za statistiku kao pouzdane institucije koja je bitna za kredibilitet svih statističkih podataka u Hrvatskoj.

Položili smo ispit u prvih mjesec dana hrvatskoga predsjedanja Vijećem Europske unije

Na kraju je ocijenio prvih mjesec dana hrvatskoga predsjedanja Vijećem Europske unije, koji su obilježile brojne aktivnosti, prvenstveno u predstavljanju prioriteta i programa predsjedanja.

„To je prošlo vrlo dobro. Položili smo ispit u prvih mjesec dana predsjedanja“, kazao je.

Premijer Plenković podsjetio je da se sutra rješava jedno posebno važno političko pitanje za Europsku uniju – izlazak Ujedinjene Kraljevine. 

„Jedan od najvećih političkih događaja u našem šestomjesečnom predsjedanju će biti realiziran na uređen način, osobito nakon ovog procesa pristanka Europskoga parlamenta jučer i okončanja pisane procedure koja će biti gotova danas na razini država članica. Sada nam predstoji aktivnost oko pregovaračkog okvira za buduće odnose“, rekao je predsjednik Vlade.

Popis stanovništva, kućanstava i stanova

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić je obrazlažući Prijedlog zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine istaknuo da se radi o najopsežnijem i najsloženijem statističkom istraživanju s obzirom na brojnost obuhvaćenih jedinica te najbogatiji izvor podataka o stanovništvu o stanovništvu zemlje.

„Podaci prikupljeni popisom nužni su za provedbu raznih gospodarskih, socijalnih, demografskih, razvojnih i drugih politika te znanstvenih istraživanja. Kvalitetno planiranje i istraživanje može se provoditi samo na temelju aktualnih službenih statističkih podatka“, kazao je.

Marić je pojasnio da se predloženim zakonom uređuje priprema, organizacija i provedba popisa, jedinice i sadržaj popisa, referentni datum popisa, povjerljivost i zaštita podataka te druga važna pitanja vezana za provedbu. Popis, kako je kazao, obuhvaća stanovništvo, kućanstva i stanove.

„Cilj je popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i obilježjima kućanstava i stanova“, rekao je te dodao da se popis provodi prema stanju na 31. ožujka 2021. godine u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom.

Od 1. travnja 2021. do 7. svibnja 2021. godine

Razdoblje trajanja popisa bit će od 1. travnja 2021. godine do 7. svibnja 2021. godine. U pripremi popisa, kazao je Marić, primijenjene su preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova iz 2020. godine, kao i uredba Parlamenta i Vijeća iz 2008. godine o popisu stanovništva i stanova – koncept uobičajenog mjesta stanovanja, koji se primjenjivao u popisima 2001. i 2011. godine, te dodatne uredbe Europske komisije.

Popis priprema, organizira, koordinira i provodi Državni zavod za statistiku u suradnji s tijelima državne uprave (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane i Ministarstvo pravosuđa) i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se osnivaju županijska popisna povjerenstva i Popisno povjerenstvo Grada Zagreba, odnosno popisna povjerenstva ispostava, te popisni centri za područje grada ili općine.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković je kazao da će predviđeni popis stanovništva biti iduće godine od 1. do 10. travnja elektroničkim putem, preko sustava e-Građani, dok će popis stanovništva koji radi Državni zavod za statistiku, u suradnji s tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne samouprave, trajati od 16. travnja do 7. svibnja.

U Sabor je poslan Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar izvijestio je da se važeći zakon usklađuje s Direktivom INSPIRE.

Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (NIPP) je skup tehnologija, normi, usluga i ostalih čimbenika koji omogućavaju djelotvorno objedinjavanje i dijeljenje prostornih podataka na nacionalnoj i europskoj razini, s tim da je cilj NIPP-a učiniti prostorne podatke u nadležnosti tijela javne vlasti dostupnim na jednostavan i razumljiv način.

Predsjedanje Forumom europskih obalnih straža

Prihvaćena je Odluka o predsjedanju Republike Hrvatske Forumom europskih obalnih straža od 1. rujna 2020. do 1. rujna 2021. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Tomislav Ivić kazao je da Forum europskih obalnih straža djeluje kao organizacija na dragovoljnoj osnovi, u kojoj sudjeluju predstavnici nositelja funkcija obalne straže država članica EU-a i Schengena, te predstavnici agencija EU-a.

„Zadaće Foruma su razmjena informacija, unaprjeđenje suradnje, zajednička obuka te implementacija zakona u svrhu borbe protiv sigurnosnih izazova u području zaštite granica, sigurnosti plovidbe, traganja i spašavanja, zaštite morskog okoliša i nadzora ribarstva. Predviđeno preuzimanje predsjedanja Forumom bilo bi od rujna 2020. godine do rujna 2021. godine“, kazao je Ivić.

Pritom je naglasio da je predsjedanje Forumom od iznimne važnosti jer se unaprjeđuje nacionalna sposobnost zaštite prava i interesa Republike Hrvatske i Europske unije na moru te ujedno predstavlja unaprjeđenje sustava domovinske sigurnosti kroz sinergiju državnih tijela.

Zajmom osigurana nužna financijska stabilnost CA

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković govorio je o dopuni Odluke o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva Croatia Airlines d.d.

Naime, Vlada Republike Hrvatske je na 179. sjednici održanoj 19. rujna 2019. godine donijela Odluku o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva Croatia Airlines d.d. Na temelju Odluke Vlade sredstva u iznosu od 100 milijuna kuna isplaćena su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. s razdjela Ministarstva financija, a preostali iznos od 150 milijuna kuna iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. s razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Predloženom dopunom se detaljnije definiraju uvjeti pod kojim će sredstva biti dostupna CA te se utvrđuje da se ukupni iznos sredstava od 250 milijuna kuna tretira kao zajam dioničara. Zajam osigurava nužnu financijska stabilnost operacija CA prije dokapitalizacije od privatnog ulagača te predstavlja razumnu strategiju i postupanje Republike Hrvatske kao većinskog dioničara Croatia Airlines.

Suglasnost Jadroplovu za kreditno zaduženje kod HBOR-a

Dana je suglasnost društvu Jadroplov d.d., Split, za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u iznosu od 55 milijuna kuna, na rok od 10 godina, sukladno realizaciji Plana restrukturiranja društva Jadroplov d.d., Split za razdoblje 2015. - 2019. godine.

Ministar Oleg Butković kazao je da se kredit otplaćuje u 32 kvartalne rate od kojih prva dospijeva na naplatu 30. lipnja 2020. godine.

Butković je izvijestio da je kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, uvjetovano davanjem financijskog državnog jamstva Republike Hrvatske, u iznosu od 44 milijuna kuna, odnosno u visini 80 % iznosa kredita, uvećano za pripadajuće kamate, naknade i troškove.

Pokretanje postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske.

Državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić pojasnio je da je radi ujednačavanja sudske prakse Vrhovni sud Republike Hrvatske zauzeo pravno shvaćanje u vezi uvećanja plaće zdravstvenim radnicima za prekovremeni rad, a budući da je navedeno pravno shvaćanje Vrhovnog suda obvezno za sudove koji će rješavati o tužbama podnesenim zbog načina obračuna prekovremenih sati u sustavu zdravstva, potrebno je izmijeniti odredbu Kolektivnog ugovora koja uređuje pravo na uvećanje plaće za prekovremeni rad kako bi se uskladila s navedenim pravnim shvaćanjem Vrhovnog suda.

Vlada je prihvatila pokroviteljstvo nad Poslovnim forumom „Obrazovanje i poduzetništvo: izazovi hrvatske budućnosti“, koji će se održati u Zagrebu, 12. veljače.

Također, prihvaćeno je pokroviteljstvo nad teniskim turnirom WTA Croatia Bol Open 2020, koji će se održati od 1. do 7. lipnja u Bolu na Braču.Pisane vijesti | Andrej Plenković