Popuštanje mjera za osnovne škole i sport na otvorenom, bespovratne potpore mikro poduzetnicima iz Banovine

Slika /Vijesti/2021/siječanj/28 siječnja/VRH_1874.JPG

Vlada je na današnjoj 40. sjednici raspravila četrnaest točaka dnevnog reda. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je da se, u sklopu popuštanja epidemioloških mjera, od 1. veljače svi učenici osnovnih škola vraćaju u učionice, te se dopuštaju treninzi i rekreacija na otvorenom prostoru.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izvijestio je o aktualnom stanju vezanom za potres, kazavši da je na područjima pogođenim potresom u središnjoj Hrvatskoj postavljeno ukupno 928 kontejnera i mobilnih kućica, čime su u najvećoj mjeri riješili zahtjeve za prioritetno zbrinjavanje.

Medved: U najvećoj mjeri riješeni zahtjevi za prioritetnim zbrinjavanjem

"U najvećoj mjeri riješili smo prioritetne zahtjeve za prioritetno zbrinjavanje jer su lokalni stožeri općina i gradova u početnoj fazi, nakon potresa, iskazali ukupno 880 prioritetnih zahtjeva", rekao je Medved na sjednici Vlade.

Medved, koji je i šef Stožera civilne zaštite za otklanjanje posljedica razornog potresa od 29. prosinca, izvijestio je kako je ovog tjedna u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji postavljeno 278 smještajnih objekata.

Trenutno su na skladištu u Lekeniku 112 kontejnera i 23 mobilne kućice. Najavljena je isporuka još 451 kontejnera, a 939 smještajnih objekata priključeno je na struju. U državnim stanovima privremeno je zbrinuto 59 obitelji, tj. 161 osoba.

Medved je istaknuo da je za izgradnju kontejnerskog naselja u Petrinji obavljena administrativna priprema i angažirana tvrtka koja je počela s postavljanjem stambeno-poslovnog kontejnerskog naselja. Kontejneri su osigurani te će biti postavljeni čim se odrade pripremni radovi.

"Na taj ćemo način stvoriti preduvjete da ljudi koji ne mogu boraviti u svojim domovima u Petrinji mogu boraviti u neposrednoj blizini u kontejnerima ili mobilnim kućicama", kazao je.

Uklanjanje objekata koji ugrožavaju sigurnost ljudi

U tijeku su i administrativne radnje za uklanjanje objekata stradalih u potresu, posebice onih koji narušenom statiikom ugrožavaju sigurnost ljudi. Do kraja tjedna u taj proces ući će tvrtka koja će početi s uklanjanjem objekata i odvoženjem materijala na unaprijed definirane lokacije.

Medved je istaknuo da se na područjima pogođenim potresom postavlja prva bazna stanica za pokrivanje signala, što će omogućiti školsku izobrazbu učenika.

Ravnateljstvo civilne zaštite pregledalo je 533 lokacije za postavljanje kontejnera i kućica, Hrvatska vatrogasna zajednica obavila je 727 intervencija, Hrvatska gorska služba spašavanja njih 117, a Hrvatski crveni križ podijelio je 120 tona hrane, 48.000 obroka za stanovništvo te su posjetili 469
lokacija. Uz to, Hrvatska vojska i policija provode konstantne aktivnosti potpore stradalom stanovništvu.

Medved je izvijestio da je u vojarni "Pukovnik Predrag Matanović" još uvijek smješteno 117 osoba čiji su objekti oštećeni u potresu. Također, provedeno je cijepljenje protiv koronavirusa za 78 osoba u toj vojarni.

Do sada su ažurirane 45.232 prijave oštećenih objekata na području pogođenim potresom, a ukupno ih je pregledano 26.505. Od toga njih 3109 ima crvenu oznaku.

Govoreći o stanju na području Gline, Medved je rekao da od ukupno 7403 objekta prije potresa bilo nastanjeno njih 2672, a nenastanjeno 4731.

Medved je najavio da će se u ponedjeljak sastati s predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave u vezi uklanjanja objekata za koje se donese elaborat o uklanjanju i svih radnji vezanih uz podnošenje zahtjeve za obnovu, gospodarske mjere i modele financiranja stradalog područja.

Dulibić: Idućih nekoliko tjedana cijepljenje smanjenog intenziteta

Vlada je izvještena i o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj.

U Hrvatskoj će zbog nepredviđene sporije dinamike isporuke Pfizerovog cjepiva sljedećih nekoliko tjedana provedba cijepljenja biti smanjenog intenziteta, najavio je državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić.

"Pfizerovo cjepivo narednih će tjedana dolaziti u reduciranim količinama, što će uzrokovati odgodu početka cijepljenja prvom dozom i odgodu primjene druge doze u odnosu na prvotno predviđeni razmak od 21 dana", kazao je.

U Hrvatskoj je od  27. prosinca prošle godine do 27.siječnja aplicirano 76.129 doza cjepiva, a drugom dozom je docijepljeno 17.635 osoba.

U zdravstvenom sustavu je aplicirano 36.305 doza, u domovima za starije i nemoćne 32.864, a na području Sisačko-moslavačke županije 6389 doza.

Dosad je prijavljeno 380 sumnji na nuspojave na Pfizerovo cjepivo i 10 na Modernino.

"I dalje bilježimo pad broja novih slučajeva na tjednoj razini, stagnira i broj novohospitaliziraih pacijenata. Bilježimo pozitivni trend jer broj otpušenih puno veći nego broj zaprimljenih pacijenata. No, u odnosu na broj aktivnih i dalje imamo veliki broj hospitaliziranih zbog teških kliničkih slika", rekao je Dulibić.

U Hrvatskoj je danas zabilježeno 619 slučajeva covida-19 pa je broj aktivnih trenutno 3173.  Na bolničkom liječenju je 1326 osoba, od kojih je 128 na respiratoru. U samoizolaciji je 15.505 osoba.

I dalje se prati situacija u potresom pogođenoj Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje je u protekla 24 sata bilo 45 novooboljelih.

Udio novozaraženih u ukupno testiranima trenutno iznosi 10,3 posto.

Božinović: Nove mjere vrijedit će od 1. do 15. veljače

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je da se, u sklopu popuštanja epidemioloških mjera, od 1. veljače svi učenici osnovnih škola vraćaju u učionice, te se dopuštaju treninzi i rekreacija na otvorenom prostoru.

Zbog pozitivnih trendova odlučili smo se za popuštanja koja nisu velika, ali su značajna za dio populacije. Fokusiramo se na djecu i odlučili smo se za povratak u školu svih učenika osnovnih škola, rekao je Božinović.

Od ponedjeljka se proširuje i mogućnosti za bavljenje sportom, što uključuje treninge i rekreaciju, ali samo na otvorenom prostoru. Omogućuje se i korištenje bazena i balona za pojedinačne beskontaktne sportove, jer se u tim sredinama virus sporije širi zbog klora i prozračnosti.

Popuštanje se ne odnosi na korištenje zajedničkih prostorija, kao što su tuševi i svlačionice.

"Još uvijek nije trenutak za otvaranje sportskih dvorana za sport", istaknuo je Božinović.

Također je ustvrdio da Hrvatska, uz Estoniju, trenutno ima najblaži režim epidemioloških mjera u EU.

Nove mjere vrijedit će od 1. do 15. veljače, a Božinović se nada da će nakon toga uslijediti njihovo novo revidiranje.

Jasnije se definira podnošenje prijava za djelovanje Prosvjetne inspekcije

Hrvatskom saboru upućen je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojima se predlaže obveza identificiranja podnositelja podnesaka odnosno prijave Prosvjetnoj inspekciji kako bi se škole i njihove djelatnike, koji podliježu njezinom nadzoru, zaštitilo od zlouporabe tog instrumenta.

Izmjenama zakona jasnije se definira podnošenje prijava za djelovanje Prosvjetne inspekcije, rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

"Uvidom u ukupni broj prijava po kojima Prosvjetna inspekcija treba postupati, a i uz pritužbe i sugestije određenih djelatnika i korisnika u obrazovnom sustavu osnovnog i srednjeg  školstva, utvrđeno je da je oko jedne četvrtine anonimnih prijava neutemeljeno. Dapače, taj se instrument dosta često zlorabio u smislu čak i negativnih međuljudskih odnosa u nekoj sredini. Zlonamjerno se pokretalo postupke, što je uvelike otežavalo samo djelovanje Prosvjetne inspekcije", kazao je Fuchs.

Izmjenama zakona stoga se jasnije definira način pokretanja postupka te će se morati jasno naznačiti tko podnosi samu prijavu, a definira se i obveza Prosvjetne inspekcije da po izvršenom postupanju u osnovnim crtama izvijesti onoga tko je prijavu podnio, dodao je.

Tako će prijava morati sadržavati podatke o prijavitelju, i to - ime i prezime, adresu stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu: naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe.

Prosvjetna inspekcija bit će, pak, dužna odgovoriti na prijavu te je o pokretanju postupka, odnosno o nepostojanju uvjeta za pokretanje postupka, ovlaštena osoba dužna podnositelja prijave obavijestiti u roku 30 dana od dana podnošenja prijave.

Podnositelj prijave ima pravo u roku od osam dana od dana primitka obavijesti izjaviti prigovor Ministarstvu ako primi obavijest da prema navodima u podnesku ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ili ako obavijest ne primi u roku.

Izmjenama se jasnije utvrđuje i obveza čuvanja inspekcijske odnosno druge službene tajne i propisuje kako se u tom smislu postupa s dokumentacijom i podacima u vezi s inspekcijskom postupkom te precizira postupanje s podacima o podnositelju podneska.

Provodeći inspekcijski nadzor inspektor tako je dužan čuvati osobne i druge povjerljive podatke koje sazna u obavljanju svojih dužnosti kao službenu tajnu te postupati tako da se ne ugrozi zakonom ili drugim propisom utvrđena tajna, a provodeći inspekcijski nadzor dužan je čuvati identitet podnositelja prijave.

Izmjene i dopune Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić predstavio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Ovim se Zakonom reguliraju prava i obveze članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, uvažavajući specifičnost pravnog položaja Državne komisije.
 
Reguliraju se i osnovna prava poput prava na godišnji odmor, bolovanje, naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, naknadu za službena putovanja i putne troškove u svezi s obnašanjem dužnosti, minuli rad i sl. te se propisuju i druga prava poput prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti, prava povratka na rad u državnom i javnom sektoru, prava povratka na rad u privatnom sektoru te prava odabira između ostvarivanja prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti i prava povratka na rad.
 
Također, unose se i odredbe kojima se osigurava kontinuitet rada Državne komisije, u pogledu propisivanja slučajeva u kojima zamjenik predsjednika Državne komisije mijenja predsjednika.
 
Precizira se početak i kraj mandata člana Državne komisije te se dodaju odredbe vezane za prestanak mandata po sili zakona (istekom roka na koji je imenovan, smrću, danom razrješenja odnosno danom odluke o razrješenju).
 
U postupku predlaganja članova predlaže se objaviti javni poziv za odabir kandidata, a također se propisuju okolnosti kada Vlada može imenovati vršitelja dužnosti člana Državne komisije (dugotrajno bolovanje, rodiljni ili roditeljski dopust i sl.).

Bespovratne potpore mikro poduzetnicima vrijedne deset milijuna

Vlada je usvojila „Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije“, kojim se za te gospodarstvenike osiguravaju bespovratne potpore ukupno vrijedne deset milijuna kuna.

Potpore male vrijednosti iz danas usvojenog programa mogu se dodijeliti od njegova dana stupanja na snagu do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca ove godine.

Sredstva za provedbu programa u iznosu od deset milijuna kuna osigurana su u državnom proračunu za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisat će otvoreni javni poziv za potpore u roku od sedam dana od dana stupanja programa na snagu.

Ministar gospodarstva  i održivog razvoja Tomislav Ćorić rekao je kako program "treba shvatiti kao interventnu mjeru, pogotovo najranjivijem dijelu gospodarstva" na potresom pogođenom području.

Na području Sisačko-moslavačke županije po njegovim riječima je aktivno više od 4.500 malih i srednjih poduzetnika koji zapošljavaju gotovo 19.000 osoba te se procjenjuje da će njihov oporavak biti posebno težak, jer su najmanje otporni na krizu.

Odobrenje na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Dano je odobrenje na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. godinu.

Aktivnosti Agencije će biti usmjerene na daljnje unaprjeđivanje standarda sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj, vodeći pri tome računa o situaciji vezano uz bolest Covid-19.
 
U 2021. godini EASA će provesti jednu fokusiranu standardizacijsku inspekciju nad radom Agencije u području licenciranja zrakoplovnog osoblja. U području kontrole kvalitete i zaštite civilnog zračnog prometa u 2021. očekuje se inspekcija Europske komisije ovisno o razvoju situacije s bolesti Covid 19.
 
U cilju daljnjeg unaprjeđenja rada i razvoja djelatnosti, Agencija će u 2021. nastaviti provoditi razvojne projekte, s težištem na Projektu EMPIC i Projektu pružanja elektroničkih usluga kroz sustav e građani.

Potkoncesija BSO-u

Vlada je dala i suglasnost Brodosplitu za davanje u potkoncesiju Brodosplitu - Brodogradilištu specijalnih objekata (BSO) dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene -Brodogradilištu Split, na rok od deset godina.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković objasnio je da je riječ o dvije hale u kojima bi se izrađivali dijelovi obalnih ophodnih brodova.

Projekt izgradnje pet brodova za potrebe Obalne straže Hrvatske ratne mornarice okvirno je vrijedan 385 milijuna kuna.

Za potkoncesiju će BSO plaćati stalni dio od tri kune po metru kvadratnom zauzete površine, a promjenjivi dio koncesijske naknade iznosi jedan posto ukupnog godišnjeg prihoda luke.


Izvor: Hina/Vlada

Pisane vijesti