Postignuti značajni rezultati u osnaživanju postojećeg sustava suzbijanja zlouporabe droga u RH

Slika /Vijesti/2014/Lipanj/23 lipanj/Međunarodni dan borbe protiv droge.jpg

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama održana je u Vladi Republike Hrvatske, tematska sjednica Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade s predsjednicima županijskih povjerenstava za suzbijanje zlouporabe droga.

Tematska sjednica održana je pod predsjedavanjem potpredsjednice Vlade RH Opačić, a na istoj su predstavljeni trendovi zlouporabe droga na razini županija i prijedlozi za unaprjeđenje koordinacije i suradnje između Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje zlouporabe droga i županijskih povjerenstava za suzbijanje zlouporabe droga. Potpredsjednica Opačić izrazila je zadovoljstvo s dosadašnjim rezultatima postignutim na području suzbijanja zlouporabe droga te aktivnostima koje se provode na razini svih županija, ali unatoč pozitivnim rezultatima i stabilnom trendu, potrebno je usmjeriti dodatne napore na rješavanje problematike novih droga budući da podaci u zemljama članicama EU, pa tako i u Hrvatskoj, pokazuju da iste predstavljaju sve veću prijetnju.
 
Na konferenciji za medije podatke za 2013. godinu o epidemiologiji bolesti ovisnosti, kriminalitetu droga, usporedbu stanja problematike u Hrvatskoj u odnosu na EU, te projekte koji se provode na području smanjena ponude i potražnje predstavili su Željko Petković, ravnatelj, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Marijan Erceg, voditelj Službe za epidemiologiju, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Dražen Rastović, voditelj Službe kriminaliteta droga, Ministarstvo unutarnjih poslova.
 
Trend zlouporabe droga u Hrvatskoj već nekoliko posljednjih godina je stabilan. U bolničkom i izvanbolničkom sustavu godišnje se liječi oko 8.000 osoba. Broj novih osoba u sustavu liječenja stagnira i dalje se smanjuje. U 2013. godini na liječenju je bilo 7.857 osoba što je gotovo jednako kao i prethodnu godinu (7.855 osoba). Od ukupno liječenih u 2013. godini 6.315 je uzimalo opijate (80,4%). Zbog uzimanja i/ili ovisnosti o drugim psihoaktivnih  sredstvima liječeno je 1.542 osobe (19,6%). U ukupnom broju prijavljenih kaznenih djela na području Republike Hrvatske, udio kriminaliteta droga u 2013. godini iznosi 4,3%. Razina broja zapljena svih vrsta droga je u porastu za 10,8%, u odnosu na prethodnu godinu. Tržište droga postaje sve kompleksnije budući da se gube podijele na stare i nove droge, a uporaba više droga istovremeno (poliuporaba) postaje sve prisutniji trend u zemalja EU i u Hrvatskoj. Također sve veći problem predstavljaju druge vrste ovisnosti, posebice ovisnička ponašanja vezana za kockanje, klađenje i Internet. Navedeno utječe na to da se sve više zemalja opredjeljuje na koherentni pristup u politici koji podrazumijeva provedbu strategija koje su usmjerene na sve vrste ovisnosti i ovisničkih ponašanja.
 
Područje od posebnom interesa u zemljama članicama EU, pa tako i u Hrvatskoj predstavljaju zabrinjavajući trendovi pojave tzv. „novih droga“. Tijekom 2013. u Europski sustav ranog upozoravanja prijavljena je 81 nova droga, od čega je Hrvatska prijavila 12, čime se broj novih tvari koje Europski centar za droge i ovisnosti (EMCDDA) o drogama prati povećao na više od 350. EMCDDA je u 2013. utvrdila 650 internetskih stranica koje prodaju takve tvari Europljanima. Kako bi se uspješno mogli suprotstaviti ovom fenomenu, u Republici Hrvatskoj uspostavljen je Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari koji djeluje pri Uredu za suzbijanje zlouporabe droga sukladno standardima EU te aktivno surađuje s nacionalnim i međunarodnim tijelima.
 
U Republici Hrvatskoj na području politike droga postignuti su značajni rezultati u osnaživanju postojećeg sustava suzbijanja zlouporabe droga te je ojačana suradnja relevantnih struktura, kako na međunarodnoj, tako i na nacionalnoj razini. Nacionalna politika sukladna je europskoj čime potvrđuje svoju opredijeljenost za uravnoteženi i na dokazima utemeljeni pristup o pitanjima uporabe droge.

Pisane vijesti | Istraživanja i analize | Društvo i zajednica