Priopćenje sa zatvorenog dijela 107. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanak Vijeća za opće poslove – čl. 50 (GAC Art. 30) koji će se održati 20. srpnja 2018. godine.

Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Europskoga vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava europskih i strukturnih fondova u Hrvatskoj. 
 
Usvojen je pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu.
 
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima:
 
Vršitelj dužnosti predsjednika Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan razriješen je i istodobno imenovan predsjednikom Uprave te Agencije, temeljem provedenog postupka po javnom natječaju.
 
Ponovno je dano ovlaštenje državnom službeniku Boži Zebi za obavljanje poslova zamjenika državnoga tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnoga društva, do provedbe javnog natječaja za imenovanje zamjenika državnog tajnika, a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje istječe 27. srpnja 2018. godine.
 
Kao predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Marija Pletikosa, Josip Masnić i Dijana Matić imenovani su predstavnicima Vlade u Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN broj 61/18), a Josipa Crnoja Bartolić, Zdenko Brcko i Ivan Matić imenovani su zamjenicima predstavnika Vlade u tome povjerenstvu.
 
Ljubomir Markulin i doc. dr. sc. Darko Pavlović imenovani su članovima Upravnoga vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu iz reda imenovanih članova Upravnoga vijeća, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.
                                                                                              
Vlada je razriješila dosadašnju članicu Upravnoga vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka, dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med. te je novim članom Upravnoga vijeća KBC-a Rijeka imenovala mr. sc. Duška Brkića.
                       
Razriješen je  dosadašnji član Upravnoga vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek Mihael Novoselec. Novim je članom Upravnoga vijeća KBC-a Osijek imenovan Dubravko Kučinac.
 
Dosadašnja članica Upravnoga vijeća Klinike za ortopediju Lovran Nerea Pulić razriješena je, a novim je članom Upravnoga vijeća imenovan prim. Ivan Kirin, dr. med.
 
Razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Upravnoga vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18): dr. sc. Goran Marić, Mario Antonić, Željko Tufekčić, Frano Matušić, mr. sc. Maja Markovčić Kostelac, Tugomir Majdak, Ivan Vukić, Mladen Novosel i Davor Majetić.
 
Novim je predsjednikom Upravnoga vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju imenovan dr. sc. Goran Marić, a novim članovima dr. sc. Zdravko Marić, Darko Horvat, Gari Cappelli, Oleg Butković, Tomislav Tolušić, dr. sc. Tomislav Ćorić, Dražen Bošnjaković, Sonja Žerjav, Mladen Novosel i Davor Majetić.
 
Skupštini društva Agencija Alan d.o.o.,  Vlada je predložila izbor članova Nadzornog odbora društva Agencija Alan d.o.o., sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najviše na vrijeme od šest mjeseci, jer im je istekao mandat 28. lipnja 2018. godine. Za izbor se predlažu: prof. dr. Krešimir Ćosić, Miljenko Filipović i Tanja Major.
 
Na osobni je zahtjev razriješena glavna tajnica Ministarstva poljoprivrede Ivana Vojta Radić. Vlada je državnoj službenici Renati Lozo dala ovlaštenje za obavljanje poslova glavnoga tajnika Ministarstva poljoprivrede, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva poljoprivrede, a najduže do šest mjeseci.

Pisane vijesti