Priopćenje sa zatvorenog dijela 14. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 14. sjednice, Vlada Republike Hrvatske raspravljala je o presudi arbitražnog suda Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo.
 
Također, Vlada se očitovala Ustavnom sudu Republike Hrvatske na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 34. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16). Vlada predlaže Ustavnom sudu da ne prihvati navedeni prijedlog, a cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnog suda.
 
Vlada je odgovorila Međunarodnoj organizaciji rada.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješen je dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora Financijske agencije dr. sc. Goran Marić, s danom 19. listopada 2016. godine, radi prestanka zastupničkog mandata. Iz reda imenovanih članova Nadzornog odbora Financijske agencije, predsjednicom Nadzornog odbora imenovana je Ivana Radeljak Novaković, a zamjenikom predsjednice Milan Kovač.
 
Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Ljiljana Vuletić, Dražen Grgurović, prim. Milivoj Novak, prof. dr. sc. Zoran Vatavuk,Tomislav Šimičević i Damir Bojčić. Novim članovima, kao predstavnici osiguranih osoba Zavoda, predstavnici davatelja zdravstvenih usluga – zdravstvenih radnika, predstavnici  ministarstva nadležnog za zdravstvo i predstavnici radnika Zavoda, imenovani su prim. Stjepan Bačić, Edita Burčul, prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. sc. Diana Delić-Brkljačić, Tomislav Dulibić i Damir Bojčić.
 
Razriješeni su dosadašnji te imenovani novi predsjednici i članovi upravnih vijeća zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska. Tako je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb razriješen predsjednik prof. dr. sc. Marijan Klarica te članovi prof. dr. sc. Željko Krznarić i prim. Dubravka Sertić. Novim predsjednikom ponovno je imenovan prof. dr. sc. Marijan Klarica, a članovima doc. dr. sc. Ivica Grgurević i prof. dr. sc. Mladen Biruš.
 
U Kliničkom bolničkom centru Osijek, razriješen je predsjednik doc. dr. sc. Domagoj Drenjančević te članovi prof. dr. sc. Aleksandar Včev i Mihael Novoselec. Novim predsjednikom imenovan je doc. dr. sc. Mario Puljiz, a članovima doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević i Mihael Novoselec.
 
U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, razriješen je predsjednik prof. dr. sc. Heri Bezić te članovi dr. sc. Ines Strenja-Linić i dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance. Novim predsjednikom imenovan je prof. dr. sc. Željko Krznarić, a članovima dr. sc. Ines Strenja-Linić i Lucian Vukelić.
 
U Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, razriješen je predsjednik prof. dr. sc. Slavko Orešković te članovi prof. dr. sc. Vladimir Bedeković i dr. sc. Krešimir Luetić. Novim predsjednikom ponovo je imenovan prof. dr. sc. Slavko Orešković, a članovima prof. dr. sc. Ivan Krolo i mr. sc. Ivan Savić.
 
U Kliničkoj bolnici Merkur razriješena je predsjednica dr. sc. Dragica Soldo Jureša te članovi prof. dr. sc. Boris Brkljačić i doc. dr. sc. Mario Puljiz. Novim predsjednikom imenovan je prof. dr. sc. Boris Brkljačić, a članovima dr. sc. Ivan Milas i dr. sc. Krešimir Luetić.
 
U Kliničkoj bolnici Dubrava,  razriješen je predsjednik prim. dr. sc. Zlatko Vlajčić te članovi dr. sc. Tomislav Ćorić i prof. dr. sc. Miroslav Vukić. Novom predsjednicom imenovana je Grozdana Perić, a članicama Veronika Laušin i prim. dr. sc. Irena Jukić.
 
U Klinici za dječje bolesti Zagreb, razriješen je predsjednik prof. dr. sc. Igor Nikolić te članovi dr. sc. Tomislav Madžar i prof. dr. sc. Damir Eljuga. Novim predsjednikom imenovan je Renato Mittermayer, a članovima prof. dr. sc. Damir Eljuga i prof. dr. sc. Igor Nikolić.
 
U Klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević, razriješen je predsjednik  Josip Bilaver te članovi doc. dr. sc. Petrana Brečić i prof. dr. sc. Milan Vrkljan. Novim predsjednikom imenovan je prof. dr. sc. Milan Vrkljan, a članovima Tihomir Majić i
dr. sc. Igor Čikara.
 
I na kraju, u Klinici za ortopediju Lovran, razriješen je predsjednik Željko Plazonić te članovi Lucian Vukelić i Željko Butorac. Novim predsjednikom imenovan je Željko Plazonić, a članovima Nerea Pulić i prim. dr. sc. Tanja Batinac.
 
Državnim službenicima koje je Vlada Republike Hrvatske ovlastila za obavljanje poslova ravnatelja Vladinih ureda, ali im ističe rok od šest mjeseci, ponovo je dano ovlaštenje za obavljanje tih poslova, do imenovanja ravnatelja Vladinih ureda temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci. Tako je Zdenki Pogarčić dana ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za zakonodavstvo, Blanki Jurić Jerbić dana je ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za protokol, mr.sc. Heleni Štimac Radin dana je ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za ravnopravnost spolova, Željku Petkoviću za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, mr.sc. Branku Sočancu za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te
Hrvoju Debaču za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za razminiranje. Također, Tereziji Matić dana je ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, a Vesni Lendić Kasalo za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge. 
 
Na osobni zahtjev razriješen je pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Miroslav Cindrić, s danom 31. prosinca 2016.
 
Ines Milun, državnoj službenici koju je Vlada Republike Hrvatske ovlastila za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva hrvatskih branitelja, ali joj ističe rok od šest mjeseci, ponovo je dana ovlast za obavljanje tih poslova, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva hrvatskih branitelja temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci.
 
Ivana Vojta Radić imenovana je glavnom tajnicom Ministarstva poljoprivrede, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, te joj je istovremeno povučeno dosadašnje ovlaštenje dano za obavljanje tih poslova.
 
Razriješen je dio članova Upravnog vijeća Agencije za investicije i konkurentnost, mr. sc. Ivan Sertić, Dragan Jelić, Ante Šprlje i Jasmin Devlić. Novim članovima, kao predstavnici tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo, nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije, nadležnog za pravosuđe i nadležnog za vanjske i europske poslove, imenovani su Nataša Mikuš Žigman, mr. sc. Davor Huška, Sanja Mišević i Joseph Gene Petrić.
 
Zlatku Draganoviću povučena je ovlast za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te je istovremeno dana Sandru Mustafagiću, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a najduže do šest mjeseci

Pisane vijesti