Priopćenje sa zatvorenog dijela 208. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu današnje, 208. sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanke Vijeća ministara, za Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH) koji će se održati 26. siječnja i Vijeća za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN) koji će se održati 27. siječnja 2015. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada je odgovorila na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 27. studenoga 2014. godine br. 2014/2229 u vezi s nacionalnim mjerama prijenosa direktiva iz područja zaštite potrošača, kao i na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 27. studenoga 2014. godine br. 2014/4235 u vezi sa slobodnim kretanjem kapitala i pravom poslovnog nastana. Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima, pa je tako razriješen Zlatko Giljević, dosadašnji sanacijski upravitelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb, a novi sanacijski upravitelj je Hrvoje Vrčić, koji je ujedno razriješen dužnosti člana Sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Novim članom imenovan je Antonio Juretić.
 
Novi sanacijski upravitelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka je Davor Štimac, a Herman Haller razriješen je te dužnosti.
 
Vesna Šerić razriješena je dužnosti sanacijske upraviteljice Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“, a Danko Velimir Vrdoljak novi je sanacijski upravitelj.
 
Razriješen je i dosadašnji sanacijski upravitelj Kliničkog bolničkog centra Osijek Saša Lamza, a Sven Kurbel imenovan je novim sanacijskim upraviteljem.
 
Također, dosadašnja članica Sanacijskog vijeća Opće bolnice Našice Aurelija Majdenić Štaba je razriješena te je Željko Crnković imenovan novim članom navedenog Vijeća.
 
Na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, Tatjana Prenđa Trupec razriješena je vršiteljica dužnosti ravnatelja te imenovana na dužnost ravnateljice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Davor Katavić, dosadašnji vršitelj dužnosti zamjenika ravnatelja, također je razriješen i imenovan na dužnost zamjenika ravnateljice.
 
Dopunjena je Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora, kojom se Darko Parić imenuje novim članom Povjerenstva.
 
Sukladno rješenjima Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju gradskih i općinskih vijeća i razrješenja gradonačelnika i njihovih zamjenika te općinskih načelnika i njihovih zamjenika, iz razloga što nisu u zakonom određenom roku donijeli proračun, odnosno odluke o privremenom financiranju, imenovani su povjerenici Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti gradskih i općinskih vijeća i gradonačelnika i općinskih načelnika. Povjerenicom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Raba imenovana je Milena Marijan Peranić, Ivo Fabijanić imenovan je povjerenikom za Gradsko vijeće i gradonačelnika Grada Paga, Matko Martinić Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara, Nikola Pavlović Grada Dubrovnika, Pave Gulišija Grada Omiša, Tajana Grbin Grada Korčule, Sonja Ružić-Cvrtnjak Grada Novog Marofa, Siniša Čurla Grada Svetog Ivana Zeline, a Đurđa Barić-Dakić Grada Zlatara. Povjerenicom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Kukljica imenovana je Kristina Božić, Dubravka Martić imenovana je povjerenicom za Općinsko vijeće i općinskog načelnika Općine Rugvica, Ines Grubišić Općine Milna, Milorad Nenadović Općine Petlovac, Sanja Vukelić Općine Čaglin, Branimir Posavec Općine Strahoninec, Ante Jurjević Općine Lumbarda te Mijo Kladarić Općine Gundinci.
 

Pisane vijesti | Priopćenja