Priopćenje sa zatvorenog dijela 30. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 30. sjednice Vlade Republike Hrvatske usvojeno je stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 12. srpnja 2016. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Donesena je Odluka o dodjeli na skladištenje, čuvanje i korištenje kontejnera i šatora iz strateških robnih zaliha. Sukladno članku 9. stavku 4. i članku 11. stavku 2. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, broj 87/02) Odluka je klasificirana stupnjem tajnosti „vrlo tajno“ pa je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Također, donesena je Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za 2015. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2015. godinu kao i Odluka o knjiženju otpisa roba te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2015. godine. Sukladno članku 9. stavku 4. i članku 11. stavku 2. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, broj 87/02) odluke su klasificirane stupnjem tajnosti „vrlo tajno“ pa ih nismo u mogućnosti objaviti.
Prihvaćeno je Izvješće o radu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata za 2015. godinu. Na temelju članka 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/2007), Izvješće je klasificirano oznakom „povjerljivo“ pa ga nije moguće objaviti.    
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja je klasificirani podatak, stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.       
 
Usvojen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenom Konzularnog ureda u Republici Hrvatskoj. Cjeloviti materijal ove točke nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, kojih je Hrvatska jedna od stranaka.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Davorin Kajfeš, radi isteka mandata, razriješen je dužnosti glavnog tajnika Ministarstva financija, s 19. srpnja 2016. godine.
 
Na osobni zahtjev, razriješen je glavni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Stanko Kordić. Ovlast za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci, dana je Nikolini Nežić.
 
Radi isteka mandata razriješena je glavna tajnica Ministarstva socijalne politike i mladih Jasmina Mimica, s danom 5. srpnja 2016. godine.
 
Ovlast za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva branitelja, s danom 5. srpnja 2016. godine, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva branitelja temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci, dana je Ines Milun.
 
Ovlast za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva uprave, s danom 12. srpnja 2016. godine, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva uprave temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci dana je Tomislavu Mičetiću.
 
Ponovno je dano ovlaštenja za obavljanje poslova predstojnika ureda državne uprave u županijama, s danom 4. srpnja 2016. godine do imenovanja temeljem provedenog javnog natječaja, a najduže na vrijeme od šest mjeseci, osobama koje je Vlada Republike Hrvatske ovlastila za obavljanje poslova predstojnika ureda državne uprave u županijama, ali im ističe rok od šest mjeseci, Editi Grubišić, u Šibensko-kninskoj županiji, Branki Saks, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, i Veljanu Radojkoviću, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
 
Krunoslav Perišin imenovan je povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Čeminac, temeljem Rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Čeminac.
 
Radi isteka mandata razriješen je ravnatelj Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Zvonko Matišić, s danom 5. srpnja 2016. godine. Dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Vladinih ureda, s danom 5. srpnja 2016. godine, do imenovanja ravnatelja Vladinih ureda temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci, i to Zdenki Pogarčić, za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za zakonodavstvo, Blanki Jurić Jerbić, za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za protokol, Heleni Štimac Radin, za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za ravnopravnost spolova, Željku Petkoviću, za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, i Branku Sočancu, za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Nakon isteka roka od šest mjeseci, Hrvoju Debaču ponovno je, s danom 1. srpnja, dana ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za razminiranje, do provedbe javnog natječaja, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.
 
Goran Marić imenovan je vršiteljem dužnosti predsjednika Nadzornog odbora Financijske agencije, iz reda članova Nadzornog odbora Financijske agencije, koje je Vlada Republike Hrvatske imenovala na sjednici održanoj 8. lipnja 2016. godine i imenovanog člana Nadzornog odbora Financijske agencije iz reda saborskih zastupnika. 

Pisane vijesti