Priopćenje sa zatvorenoga dijela 100. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), koje se održava 7., 8. i 11. lipnja 2018. godine.
 
Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Europskoga vijeća i Vijeća ministara, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Donesena je odluka o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za vodu iz strateških robnih zaliha. Ova je točka označena stupnjem tajnosti „vrlo tajno“ te je nismo u mogućnosti objaviti u cijelosti.
 
Usvojeno je Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018. za mjesec svibanj 2018.
 
Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj, kao i o pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu.
 
U kadrovskome dijelu sjednice, razriješeni su dosadašnja zamjenica predsjednice, članovi i zamjenik člana hrvatskoga dijela Stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo Fani Bojanić, Andrino Petković, Vanja Rački, Milan Mateša i Zoran Marković. Novim je zamjenikom predsjednice Komisije imenovan Valentin Dujmović, novim članovima Davorin Piha, Zvonko Marenić i Gordan Gašparović, dok je novim zamjenikom člana imenovan Hrvoje Bogat.
 
Vlada je razriješila dosadašnjega člana i dio zamjenika članova hrvatskoga dijela Mješovitoga povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, i to Antu Kapulicu, Gorana Jutrišu, Damira Barišića i Dubravku Kunac. Kao predstavnici nadležnih ministarstava, novim je članom Mješovitoga povjerenstva imenovan Damir Barišić, a zamjenicima člana Davorka Sarić, Krešimir Kolarić i Željka Andrić Dorontić.
 
Razriješena je dosadašnja članica hrvatskoga dijela Mješovitoga povjerenstva za praćenje provedbe Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu Dubravka Kunac i zamjenik člana Goran Jutriša. Vlada je, kao predstavnice nadležnih ministarstava, novom članicom Mješovitoga povjerenstva imenovala Željku Andrić Dorontić, a zamjenicom člana Davorku Sarić.
 
Supredsjedateljicom Međuvladinog hrvatsko-turkmenskog povjerenstva za gospodarsku suradnju, sukladno Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o Međuvladinom hrvatsko-turkmenskom povjerenstvu za gospodarsku suradnju (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 6/14), Vlada je imenovala mr. sc. Ivanu Soić.
 
Vlada je Zvonimira Novaka imenovala supredsjedateljem Zajedničkoga povjerenstva za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine, sukladno Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o gospodarskoj suradnji (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 9/09).
 
U Zajedničko povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Vlada je za predstavnike imenovala Tomislava Dulibića, Mariju Pećanac i Danicu Kramarić, dok su zamjenicama predstavnika imenovane Martina Furlan, mr. sc. Jasminka Katić Bubaš i Jasminka Hlupić.
 
Glavnoj skupštini društva Hrvatska elektroprivreda d.d. Vlada je predložila izbor dr. sc. Gorana Granića, dr. sc. Marka Primorca i mr. sc. Jelene Zrinski Berger za članove Nadzornog odbora društva Hrvatska elektroprivreda d.d., sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najviše na vrijeme od šest mjeseci, jer im je istekao mandat od šest mjeseci dana 6. lipnja 2018. godine.
 
Skupštini društva Hrvatske autoceste d.o.o. Vlada je predložila imenovanje dr. sc. Borisa Huzjana za predsjednika i Stjepana Baranašića za člana Uprave, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, temeljem provedenog postupaka po objavljenom javnom natječaju.

Pisane vijesti | Priopćenja