Priopćenje sa zatvorenoga dijela 11. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 11. sjednice Vlade donesena je Odluka o darovanju materijalnih sredstava. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.

Članovi Vlade usmeno su izviješteni o iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi - https://rb.gy/ogvmx2
Podzakonski prijedlozi - https://rb.gy/x65xzm

Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješena je dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Marija Vučković, a novim predsjednikom Upravnog vijeća imenovan je Josip Dabro.

Ivan Prgomet imenovan je ravnateljem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.

Budući da 16. srpnja 2024. istječu mandati predsjednici Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Maji Kuhar, zamjenici predsjednice Nelici Vidić i članovima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Alice Brandt, Danijeli Antolković i Zvonimiru Jukiću Vlada Republike Hrvatske je na današnjoj sjednici predložila Hrvatskome saboru donošenje odluke o razrješenju  članova zbog isteka mandata. Javni poziv za odabir kandidata bit će utvrđen i objavljen sljedeći tjedan te će po provedbi javnog poziva Vlada utvrditi prijedloge kandidata i uputiti Hrvatskom saboru prijedlog imenovanja kako bi Hrvatski sabor o tome mogao odlučivati neposredno nakon Ustavom propisane  stanke.
Sukladno članku 12.a stavku 1. Zakona o Državnoj komisiji po prestanku mandata članova Državne komisije Vlada Republike Hrvatske će imenovati vršitelje dužnosti članova do imenovanja članova na puni mandat od strane Hrvatskoga sabora po objavljenom javnom pozivu.

Donesen je Zaključak kojim se, umjesto Damira Habijana, Ante Šušnjar određuje novim članom Glavne skupštine društva Jadranski naftovod d.d. koji predstavlja Republiku Hrvatsku.

Na osobni zahtjev razriješena je glavna tajnica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Danijela Sukalić, a državnoj službenici Lani Bogdan dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika, s danom 5. srpnja 2024., do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se Skupštini društva Agencija Alan d.o.o. predlaže izbor Ivana Jušića, Cvjetka Obradovića, Sebastiana Rogača, Ivane Kunić Matković i Roberta Blažinovića za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.Pisane vijesti